Inbound marketing

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inbound marketing är ett begrepp inom marknadsföring. Begreppet kan ha aningen olika innebörd beroende av vilka sammanhang det förekommer inom. Den vanligaste användningen av begreppet Inbound marketing är för marknadsföring i olika kanaler på Internet. Inbound marketing innebär ett synsätt där säljaren fokuserar på att bli hittad av kunden och andra intressenter i stället för att leta upp kunden och sedan marknadsföra sig. Huvuddelarna i inbound marketing är:

Tanken med Inbound marketing är att säljaren ska publicera sin väg till kundens intresse via bloggar och andra media, i enlighet med David Meerman Scotts teori. Genom att vara intressant och relevant kan säljaren på så sätt få kunden att söka upp denne. Inbound marketing är förknippat med Permission marketing, det vill säga att säljaren ber mottagaren av sin marknadsföring om lov innan. Detta står i motsats till Outbound marketing där säljaren betalar sin väg till kunden via olika typer av annonsering. Man kan säga att Inbound marketing är "new school" där man fokuserar på att använda online och nya digitala format och att Outbound Marketing är mer traditionell marknadsföring där säljaren dels betalar för att synas genom annonsering, trycksaker, deltagande i mässor, köpta epostlistor och uppsökande verksamhet för att hitta kunder.

Inom traditionell marknadsföring (outbound marketing) fokuserar företag ofta på att hitta kunden genom annonsering. Vissa hävdar att detta gör intrång hos kunden och har därför fått termen "interruption marketing" av Seth Godin.

Ett amerikanskt företag driver också ett nätuniversitet för de som vill fördjupa sig inom Inbound marketing. Amerikanska företagen Hubspot och Marketo anses vara de som lanserat begreppet Inbound Marketing. Hubspot's grundare Brian Halligan och Dharmesh Shah har skrivit boken Inbound Marketing, med förord av David Meerman Scott.

Se även[redigera | redigera wikitext]