Induktiv logik

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idén om en induktiv logik framfördes av de logiska positivisterna i början av 1900-talet, framförallt av den så kallade Wienkretsen. De menade att det förutom en deduktiv logik även fanns en induktiv med vars hjälp man kunde tilldela företeelser olika sannolikhetsvärden som ökar varje gång man observerar ännu ett fall som bekräftar företeelsen.

Idén om en induktiv logik har starkt kritiserats av bland andra Karl Popper och andra senare vetenskapsfilosofer. Man pekar till exempel på Humes problem, som går ut på att man aldrig kan observera själva orsakssambandet mellan två företeelser och alltså aldrig vara säker på att, bara för att X har inträffat varje dag någonsin hittills, så kommer det att inträffa igen.