Industriell spillvärme

Från Wikipedia

Industriell spillvärme, även kallat industriell restvärme eller enklare restvärme, är värme som blir över från industriella processer, till exempel från pappers-, stål- eller kemiindustrier. Restvärmen kan tillvaratas exempelvis som fjärrvärme utan att mer bränsle behöver tillföras i den ursprungliga processen eller att utsläppen ökar. Är spillvärmens temperaturnivå tillräckligt hög kan den matas direkt ut i fjärrvärmenätet, i annat fall kan temperaturen först höjas med hjälp av värmepumpar.

I Sverige producerades under 2000-talet årligen i genomsnitt ca 5 TWh fjärrvärme från restvärme, utgörande ca åtta procent av den totala produktionen.[1] Enligt Fjärrvärmeutredningen och dess olika konsultrapporter finns det i Sverige en potential på ytterligare 3,5−5 TWh som skulle kunna tas tillvara[2]. En statlig utredning Fjärrvärme i konkurrens föreslog 2011 att fjärrvärmenäten skulle öppnas för externa leverantörer[3]. År 2014 infördes en ny lagstiftning för anslutning av extern värme till fjärrvärmenäten som stärkte monopolets ställning[4].

Industrigruppen Återvunnen Energi samlar de största aktörerna som levererar restvärme till fjärrvärmenäten.

Referenser[redigera | redigera wikitext]