Hoppa till innehållet

Informell sektor

Från Wikipedia

Informell sektor är ett namn på den del av samhällets värdeskapande transaktioner som inte registreras hos myndigheter.

Sektorn omfattar

  • Smärre informella transaktioner som när grannar hjälper varandra eller är man hjälps åt inom en familj eller släkt. Denna typ av transaktioner görs oftast utan någon ekonomisk ersättning.
  • Vissa hushållsnära tjänster
  • Vissa större arbetsinsatser av tex hantverkare, eller viss typ av försäljning av produkter, oftast självproducerade
  • Småjordbruk
  • Kriminella transaktioner och aktiviteter
  • Ideell verksamhet

Den del av informella sektorn som innebär lagbrott kallas också för svart ekonomi. Detta inkluderar svartarbete då man bryter mot skattelagen, och kriminell verksamhet då man bryter mot både skattelagen och vanliga brottslagen.