Insourcing

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Insourcing är ett engelskt lånord och betyder att ett företag tar hem och låter utföra i egen regi en eller flera processer eller verksamheter som tidigare har sköts av någon annan. Motsatsen till insourcing är outsourcing. Ofta, men inte alltid har en insourcad verksamhet eller process tidigare varit outsourcad.

Några anledningar till att man väljer att utnyttja insourcing kan vara:

  • Outsourcing gav inte de besparingar eller den kvalitet man räknade med.
  • Företaget omdefinierar vad som anses vara kärnverksamhet.
  • Företaget får ledig kapacitet som man vill fylla upp.