Intendenturtrupperna

Från Wikipedia
Intendenturtrupperna
(Int)
Truppslagsmärke
Information
Officiellt namnIntendenturtrupperna
Datum1942–1949
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypIntendenturtrupp
Del avArméstaben [a]
FörläggningsortBoden, Karlsborg, Sollefteå, Stockholm
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Tredje intendenturkompaniets kaserner i Boden.

Intendenturtrupperna (Int) var ett truppslag inom svenska armén som verkade i olika former åren 1942–1949.[1] Intendenturtruppernas uppgift var att sköta Intendenturmateriel, som till exempel förplägnadstjänst, drivmedelstjänst samt intendenturmaterieltjänst.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Truppslaget bildade genom 1914 års härordning, då armén blev ålagd att forma fyra intendenturkompanier. Genom 1925 års försvarsbeslut utgick kompaniet i Sollefteå, medan de kvarstående kompanierna numrerades. År 1942 blev intendenturen ett eget truppslag.[1] Genom 1948 års försvarsbeslut upplöstes truppslaget. Kompanierna kom mellan åren 1949–1951 att uppgå i trängtrupperna.[3]

Intendenturtrupper[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Förläggningsort Kommentar
Int 1 Intendenturkompaniet i Stockholm 1915–1927 Stockholms garnison Omorganiserades 1928 till Första intendenturkompaniet
Int 1 Första intendenturkompaniet 1928–1949 Stockholms garnison Uppgick 1949 i Svea trängregemente (T 1) och Skånska trängregementet (T 4)
Int 2 Intendenturkompaniet i Karlsborg 1915–1927 Karlsborgs garnison Omorganiserades 1928 till Andra intendenturkompaniet
Int 2 Andra intendenturkompaniet 1928–1950 Karlsborgs garnison Uppgick 1951 i Göta trängregemente (T 2)
Int 3 Intendenturkompaniet i Boden 1915–1927 Bodens garnison Omorganiserades 1928 till Tredje intendenturkompaniet
Int 3 Tredje intendenturkompaniet 1928–1950 Bodens garnison Uppgick 1951 i Norrlands trängregemente (T 3)
Int 4 Intendenturkompaniet i Sollefteå 1916–1927 Sollefteå garnison Avsågs först att förläggas inom Östersunds garnison
Int uoffskola Underofficersutbildning vid Intendenturtrupperna 1917–1927 Karlsborgs garnison Uppgick 1928 i Arméns underofficerskola
IntS Intendenturförvaltningsskolan 1942–1977 Stockholms garnison Omorganiserades 1977 till Försvarets förvaltningsskola
IntOAS Intendenturtruppernas officersapirantskola 1943–1946 Stockholms garnison Omorganiserades 1946 till IntKS
IntKS Intendenturtruppernas kadettskola 1946–1949 Stockholms garnison Uppgick 1949 i Underhållstruppernas kadettskola, senare Trängtruppernas kadettskola.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åren 1942–1949 var truppslaget underställt intendenturinspektören vid arméstabens intendenturavdelning.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 41
  2. ^ Braunstein (2005), s. 286
  3. ^ Holmberg (1993), s. 44-45

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]