International Code of Botanical Nomenclature

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, eller Koden. Koden underhålls av International Association for Plant Taxonomy. Den senaste utgåvan utkom år 2006 grundar sig på de beslut som togs under den Internationella botaniska kongressen (IBC) i Wien 2005 och ersätter sålunda den så kallade St. Louis-koden från mötet i St. Louis, Missouri 1999 (publicerad 2000). Från och med den 1 januari 2012 byter den namn till International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (ICN) efter beslut vid IBC 2011 i Melbourne, Australien. Detta för att reflektera att de organismgrupper som behandlas på grund av den traditionella omfattningen av botanik inte är särskilt närbesläktade eller längre ses som "växter".

Växters namn kan indelas i två kategorier, dels de vetenskapliga, internationella (latinska) namnen, dels andra namn — nationella, regionala eller lokala. Det är blott namn av det förra slaget som regleras av ICBN. Koden, som ICBN ofta kallas, leder sitt ursprung ända tillbaka till de namnregler som Linné uppställde i Philosophia Botanica (1751), men efterhand kom man att frångå en del av dessa.

Ett nytt försök att få till stånd ett regelverk som alla borde följa gjordes vid den fjärde IBC:n i Paris 1867, efter vilken De Candolles Lois… utkom, men detta regelverk lämnade alltför mycket öppet varför förvirringen tilltog. Först vid den ur många synpunkter epokgörande Wienkongressen 1905 kom man fram till ett tillräckligt underlag för den första utgåvan av det som idag kallas ICBN, vilken utkom 1906.

Den nu gällande Vienna Code är den fjortonde utgåvan.

Kodens uttalade syfte är att skapa klarhet och stabilitet i växternas systematik, deras vetenskapliga namnsättning.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

McNeill, Barrie, Burdet, Demoulin, Hawksworth, Marhold, Nicolson, Prado, Silva, Skog, Wiersema & Turland (eds.), 2006. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code). Regnum Vegetabile, 146. 568 sidor, ISBN 3-906166-48-1

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]