International Electrotechnical Vocabulary

Från Wikipedia

Den internationella elektrotekniska ordlistan - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – är framtagen för att främja den globala standardiseringen av terminologin inom området elektroteknik, elektronik och telekommunikation. Den utvecklas av IEC:s tekniska kommitté TC 1 (Terminologi) och publiceras som såväl standarder i IEC 60050-serien och online som Electropedia. Electropediadatabasen innehåller termer och definitioner på engelska och franska för mer än 22 000 begrepp samt termer på upp till 18 andra språk.

I Sverige bevakar SEK Svensk Elstandards kommitté TK 1 arbetet inom IEC TC 1.

Struktur[redigera | redigera wikitext]

IOrdboksposterna (termer och definitioner) är kategoriserade i nio klasser, som grupperar ordlistan i olika ämnesområden. Namnen på klasserna är följande: [1]:34

 • Klass 1: Allmänna begrepp
 • Klass 2: Material
 • Klass 3: Mätning, automatisk styrning
 • Klass 4: Elektrisk utrustning/Elmateriel
 • Klass 5: Elektronisk utrustning
 • Klass 6: Generering, överföring och distribution av energi
 • Klass 7: Informations- och kommunikationsteknik
 • Klass 8: Särskilda tillämpningar
 • Klass 9: Standardisering och tillhörande aktiviteter

Klasserna är vidare indelade i enskilda specialsämnen som benämns IEV-delar och markerade med ett tresiffrigt nummer (PPP). Delarna är indelade i avsnitt, som har ett tvåsiffrigt nummer (SS). I varje avsnitt listas ämnesvis sorterade IEV-poster, som i allmänhet också har ett tvåsiffrigt nummer (EE). IEV-nummer följer mönstret PPP-SS-EE för varje terminologiskt ämne och sammanhang.

Utveckling av IEV till Electropedia[redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Vid det första mötet med Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) råd i oktober 1908, hänvisade AJ Balfour (senare Lord Balfour) till det stora värdet av det arbete som IEC skulle göra för att förena den elektrotekniska terminologin. Den första rådgivande kommittén (de rådgivande kommittéerna var föregångare till dagens tekniska kommittéer) grundades 1910 och hade till uppgift att harmonisera den elektrotekniska nomenklaturen. [2] År 1914 hade IEC upprättat en första förteckning över termer och definitioner som omfattade elektriska maskiner och andra utrustningar, en förteckning med internationella bokstavssymboler för kvantiteter och beteckningar på storheter, en förteckning över definitioner i avseende hydrauliska turbiner och ett antal definitioner och rekommendationer gällande roterande maskiner och transformatorer. Fyra tekniska kommittéer hade bildats för att ta itu med nomenklatur, symboler och klassificering av elektriska maskiner. [3]

Första utgåvan av IEV[redigera | redigera wikitext]

År 1927 enades medlemmarna i IEC om systemet för klassificering av ordboksposterna i grupper och sektioner, systemet för numrering av termer och definitioner och den ungefärliga omfattningen av IEV. Den första utgåvan av IEV publicerades 1938 med 2000 termer och definitioner på engelska och franska samt termer på tyska, italienska, spanska och esperanto. [4] Det var resultatet av ett tålmodigt arbete under 28 år. [3]

IEV växer och publiceras på internet: Electropedia[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1938 har omfattningen av IEV utökats i takt med expansionen av den elektrotekniska industrin, även om syftet med IEV förblir oförändrat – att ge exakta, korta och korrekta definitioner av internationellt accepterade begrepp inom området elektroteknik, elektronik och telekommunikation.

Antalet IEC tekniska kommittéer är 2023 fler än 200 [5] och det finns mer än 22 000 ordboksposter (termer och definitioner) i IEV, omfattande över 80 ämnesområden. [6] Termerna och definitionerna finns på engelska och franska. Motsvarande termer [7] finns angivna på arabiska, kinesiska, tjeckiska, nederländska, finska, tyska, italienska, japanska, koreanska, mongoliska, norska (bokmål och nynorsk), polska, portugisiska, ryska, serbiska, slovenska, spanska och svenska (omfattningen varierar beroende på ämnesområde). Traditionellt har IEV utvecklats och publicerats som en serie internationella standarder, ursprungligen under beteckningen IEC 50, men senare omnumrerat till IEC 60050, där varje del av standarden omfattar ett givet teknikområde, t.ex. kretsteori, elinstallationer, arbete med spänning och elektrobiologi. Onlineversionen av IEV, känd som Electropedia, [8] lanserades den 2 april 2007.

Elektropedia blir en databasstandard[redigera | redigera wikitext]

Då IEV är en samling objekt som hanteras i en databas passar den utmärkt att administrera under IEC:s databasprocedur. [9] I en databas på internet utvärderar och validerar en arbetsgrupp förslag att justera innehållet i databasen. Ändringar kan omfatta tillägg eller raderingar, justeringar (redaktionella eller tekniska) eller enkla korrigeringar och kan omfatta en eller flera ordboksposter i databasen. Databasproceduren omfattar de insamlings- och valideringsprocedurer som även gäller för den övrig standardisering inom IEC, men möjliggör både en snabbare hantering än IEC:s.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”ISO/IEC Directives – Supplement, Procedures specific to IEC”. ISO/IEC DIR. IEC. 20 maj 2021. https://www.iec.ch/members_experts/refdocs/iec/isoiecdir1%7Bed15.0%7Den-IECsup.pdf. 
 2. ^ Raeburn, Anthony. ”The first 50 years”. Who we are / About us / History. IEC. https://www.iec.ch/history/first-50-years. ”AC 1 (Nomenclature), founded in 1910 was chaired by a Belgian professor, which indicates that in the early years of the 20th century electrical engineers used almost equally English, French and German.” 
 3. ^ [a b] ”First technical committees”. IEC. https://www.iec.ch/history/how-why-iec-was-started. ”By 1914, the IEC had formed four technical committees to deal with nomenclature, symbols, rating of electrical machinery, and prime movers. The Commission had also issued a first list of terms and definitions covering electrical machinery and apparatus; a list of international letter symbols for quantities and signs for names of units; an international standard for resistance for copper; a list of definitions in connection with hydraulic turbines; and a number of definitions and recommendations relating to rotating machines and transformers.” 
 4. ^ Sample page in the review "Esperanto" Oct. 1935, p. 135.
 5. ^ ”IEC TC/SCs - List of IEC Technical Committees and Subcommittees”. Iec.ch. http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:6:0##ref=men. 
 6. ^ Kernan, Aedan. ”Electropedia: A Shared Understanding”. Leonardo ENERGY. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2014. https://web.archive.org/web/20140819083133/http://www.leonardo-energy.org/electropedia-shared-understanding. Läst 4 januari 2023. 
 7. ^ ”The Electropedia, by the International Electrotechnical Commission | The Jensen Localization Blog”. Blog.jensen-localization.com. 16 augusti 2012. http://blog.jensen-localization.com/en/2012/08/the-electropedia-by-the-international-electrotechnical-commission.html. 
 8. ^ ”IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Welcome”. Electropedia.org. http://www.electropedia.org. 
 9. ^ ”ISO/IEC Directives: Procedures specific to IEC, Edition 9.0, IEC: Geneva, Switzerland, 2015-06, Supplement Figure SL.1 – Overview of the procedures, p. 58”. http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/iec/isoiecdir-iecsup%7Bed9.0%7Den.pdf. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Electropedia - Fritt tillgänglig flerspråkig ordbok över med 20 000 elektotekniska och elektroniska termer och definitioner
 • Dashboard för IEC TC 1 – Den tekniska kommitté som svarar för utvecklingen av IEV