Hoppa till innehållet

International Standard Classification of Education

Från Wikipedia

International Standard Classificaton of Education (ISCED) är ett internationellt system för beteckningar på utbildningsnivåer, utvecklat av Unesco.[1]

ISCED 2011[redigera | redigera wikitext]

ISCED 2011
Nivå Namn Beskrivning
0 Förskola För barn under 3 års ålder.
Förskola Från 3 års ålder. Förberedande för skola och samhällsliv.
1 Grundskola årskurs 1-6 Ska ge grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna samt förbereda för vidare studier.
2 Grundskola årskurs 7-9 Ofta med mer ämnesorienterad undervisning.
3 Gymnasieskola Med större urval av program och kurser och förberedande för högskoleutbildning eller yrkesliv.
4 Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå Utbildningar efter gymnasienivå men under högskolenivå som leder till vidare studier eller yrkesliv.
5 Kortare högskoleutbildningar Kortare högskoleutbildningar som typiskt sett bygger vidare på gymnasieutbildningar och är mer praktiskt och yrkesorienterade. Kan också ge behörighet till andra program.
6 Högskoleutbildning på kandidatnivå Akademisk utbildning på grundnivå som ger kunskaper, färdigheter och kompetens motsvarande kandidatnivå i högskolesystemet.
7 Högskoleutbildning på masternivå Akademisk utbildning på avancerad nivå som ger kunskaper, färdigheter och kompetens motsvarande masternivå i högskolesystemet.
8 Forskarutbildning på doktorandnivå Utbildning som i första hand leder till en avancerad forskarexamen, vanligen avslutad med att lägga fram och försvara en omfattande avhandling som genomgått en granskningsprocess och baserats på originalforskning.

ISCED 1997[redigera | redigera wikitext]

Nivåbeteckningar översatta till det svenska utbildningsväsendet
Nivå Namn
0 förskola
1 grundskola, årskurs 1-6
2 grundskola, årskurs 7-9
3 gymnasieskolan
4 eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå
5a högskoleutbildning, min. 3 år, normalt 4 år eller längre
5b högskoleutbildning, normalt 2-3 år
6 forskarutbildning

Referenser[redigera | redigera wikitext]