Internet Engineering Steering Group

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Internet Engineering Steering Group (IESG) styr standardiseringsverksamheten inom Internet Engineering Task Force men har inte det administrativa ansvaret som istället sköts av IAOC. IESG:s huvuduppgift är att vara ansvariga för att granska och godkänna standarder och andra dokument producerade av Internet Engineering Task Force innan de publiceras som RFC:er. IESG är även ansvariga för att godkänna skapandet av nya arbetsgrupper samt ändringar av dessas syfte och uppgifter. Mycket av IESG:s roll styrs av BCP 9 samt BCP 25.

IESG består av de områdesansvariga (Area Directors), för tillfället 15 st, två för varje område och IETF-ordföranden. IETF:s ordförande är också IESG:s ordförande samt områdesansvarig för "General Area". Nuvarande medlemmar i IESG. De områdesansvariga tillsätts på två år genom utval av nomineringskommittén NomCom och bekräftelse av IAB enligt reglerna i BCP 10.