Internrevision

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Internrevision är en revision som utförs internt inom en organisation, företag eller annan verksamhet. Internrevision är en ögonblicksbild och inte hela sanningen. Ögonblicksbilden ska med hjälp av förberedelsearbetet sättas in i en kontext sammanhang. Målet med att genomföra revision, är ett verktyg för att ta temperaturen för en specifik verksamhet, att det fungerar som det är beskrivet och tänkt att fungera. Syftet är att ständigt förbättra verksamheten. Revisionen ska genomföras objektivt, enligt god revisionssed, sk yrkesetisk kod,kvalitetssäkrat, integritet och förtroende samt med god kompetens

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • Intern kontroll eller bolagsstyrning med syfte att kontrollera kritiska procedurer i en organisation, med syfte att hantera riskerna inom den egna organisationen. Riskerna kan vara varierande och beror på verksamhetens art. Banker är det kritiska finansiella flöden, inom myndigheter mer på betalningskort, mutor eller bestickning.