Intressentmodellen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation. Modellen vidgar synen på vilka som utövar legitimt inflytande i företaget[1].

En intressent (en: stakeholder) är en person som har intressen i en viss organisations verksamhet. För att klassas som intressent måste man både påverkas av verksamheten och kunna påverka den[2]. I vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra. Exempel på intressenter är:

  • Ägarna[2] - Kan exempelvis ha satsat kapital, får utdelning eller avkastning i annan form
  • Anställda[2] - utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner
  • Leverantörer[2] - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning
  • Kunder[2] - betalar för varor eller tjänster
  • Fordringsägare[2] - Exempelvis banker eller andra finansiärer. Tillhandahåller lån eller andra former av finansiering mot ränta eller annan ersättning
  • Stat och kommun[2] - Tillhandahåller exempelvis offentligfinansierad infrastruktur, angelägna om att medborgare får arbete, tar ut skatt, kan ansvara för myndighetsutövning.

Maktfördelningen mellan de olika intressenterna kan variera. Intressenternas insyn i verksamheten säkerställs bland annat genom en fungerande redovisning.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nationalencyklopedin, på internet, besökt 3 april 2013, uppslagsord: intressentmodell
  2. ^ [a b c d e f g] Nationalencyklopedin, på internet, besökt 3 april 2013, uppslagsord: intressent

Se även[redigera | redigera wikitext]