Investors in People

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Investors in People (IIP) är en internationellt erkänd standard för kvalitetsutveckling. Det centrala i Investors in People som standard är medarbetarnas kompetens och hur den kommer till nytta i organisationen, faktorer som är avgörande för organisationens attraktions- och konkurrenskraft.

Syftet med standarden är att se till att:

  • Kompetensutveckling sammanfaller med och stödjer syfte och mål med verksamheten.
  • Cheferna tar ett helhetsgrepp om medarbetarnas utveckling.
  • Medarbetarna känner sig engagerade i verksamhetens och sina arbetskamraters utveckling