Jämförelse mellan några europeiska vägmärken

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För allmänt om vägmärken, se vägmärken.

För att underlätta internationell vägtrafik eftersträvas en viss enhetlighet mellan olika länder när det gäller vägmärken som till exempel att använda likartade symboler i stället för text. Av historiska skäl och i vissa fall på grund av olika behov, finns skillnader mellan olika länder.

Utseendet och betydelsen av vägmärken regleras internationellt i FN:s konvention om vägmärken och signaler. Konventionen utgavs år 1968 och trädde i kraft 1978, och har sedan dess löpande uppdaterats. I huvudsak är det länder i Europa som så långt som möjligt utgår från konventionen och de flesta europeiska länder har ratificerat den. Undantag är t.ex. Spanien och Irland men också dessa följer i viss mån riktlinjerna.

Bland länderna i tabellen nedan uppvisar Irland de största avvikelserna från konventionen. Här är t.ex. varningsmärkena inte triangelformade utan istället ruterformade.

Tabell[redigera | redigera wikitext]


Belgien

Bulgarien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Nederländerna

Nordmakedonien

Norge

Portugal

Polen


Schweiz

Serbien

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tjeckien

Turkiet

Tyskland

Ungern

Österrike
Stopplikt
Väjningsplikt eller eller
Huvudled
Huvudled upphör
Skyldighet att lämna företräde
Mötande trafik har skyldighet att lämna företräde
Övergångsställe
Barn
Mötande trafik
Kövarning
Trafiksignal
Järnvägskorsning utan bommar
Järnvägskorsning med bommar eller
Vägkorsning där fordon på anslutande väg har väjningsplikt
Avsmalnande väg
Avsmalnande väg på ena sidan
Farlig sidvind
Brant lutning
Farlig kurva
Flera farliga kurvor
Slirig körbana
Vägarbete
Stenras
Rörlig bro
Kaj, strand eller färjeläge
Djur
Annan fara
Förbud mot infart med fordon eller
Förbud mot trafik med motordrivet fordon
Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler hjul än två
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
Förbud mot trafik med tung lastbil
Förbud mot omkörning
Förbud mot omkörning med lastbil
Begränsad hasighet
Begränsad fordonshöjd
Begränsad längd på fordon
Förbud mot trafik med farligt gods
Förbud mot trafik med hälsofarligt gods
Förbud mot vändning på väg (U-sväng)
Parkeringsförbud
Stoppförbud
Stopp vid tull
Gångfartsområde
Motorväg
Tunnel
Riksmärke

Källor[redigera | redigera wikitext]