Hoppa till innehållet

Jämställdhetsombudsmannen (Sverige)

Från Wikipedia

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) var en svensk statlig myndighet, bildad 1980, som sysslade med och övervakade de lagar som rörde jämställdhet. Myndighetens verksamhet överfördes den 1 januari 2009 till Diskrimineringsombudsmannen.

JämOs huvudsakliga uppgift var att utöva tillsyn över fyra lagar som reglerade jämställdhet: jämställdhetslagen, lagen om likabehandling av studenter i högskolan, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Från och med den 1 juli 2005 hade JämO även tillsyn över lagen om förbud mot diskriminering när det gällde könsdiskriminering.

I JämOs uppgifter ingick också att genom information och opinionsbildning öka kunskaperna om de fyra lagarna och främja jämställdhet i arbetslivet, högskolan, skolväsendet, arbetsmarknadsutbildningar, andra utbildningsformer samt flera andra samhällsområden. År 2006 låg anslaget för myndigheten på 27,9 miljoner kronor.

JämO 2000-2007 var Claes Borgström som 2007 meddelade att han lämnade sitt uppdrag i förtid för att starta en advokatbyrå tillsammans med Thomas Bodström. Till ersättare för Borgström utsågs 16 augusti 2007 kammaråklagaren Anne-Marie Bergström. Bergström upprätthöll tjänsten som JämO till dess de fyra diskrimineringsombudsmännen slogs ihop till en myndighet den 1 januari 2009.

JämO sedan grundandet[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]