Järnvägens museum Ängelholm

Från Wikipedia
Version från den 4 januari 2018 kl. 16.30 av Kitayama (Diskussion | Bidrag) (stavfel)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Muséets entre

Järnvägens Museum Ängelholm i Ängelholm är ett kommunalägt museum, som visar hur Sveriges järnvägar byggdes och hur bantekniken har utvecklats fram till idag.

Beskrivning

Museet finns vid Ängelholms järnvägsstation och Trafikverksskolan. Lokalerna ligger i ett om- och tillbyggt lokstall från 1898 med en utställningsytan på cirka 2 000 kvadratmeter. Här finns rallare, järnvägssignaler, dressiner, ställverk, banvakter, ånglok, vagnar, en stor modelljärnväg och mycket annat.

Historik

År 1898, 13 år efter Ängelholms nuvarande station togs i bruk, byggdes i bangårdens södra ände ett lokstall med 10 platser och en vändskiva på 15 meters diameter. 1917 byggde man ännu ett lokstall med 6 platser och en 20 meters vändskiva söder om det gamla stallet. Båda stallen byggdes ihop med reparationsverkstad, förråd och personalrum.

1955 började dåvarande SJ-skolan ta över lokalen för utbildning och undervisning. Under 1990-talet tog Banverket fram planer för ett museum i en del av byggnaden. Järnvägens Museum i Ängelholm startades 1998 under namnet Banmuseet. Invigningen förrättades av dåvarande kommunikationsministern Ines Uusmann och Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

År 2003 tog Banverket över Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle från SJ. Banverket hade nu två museer. Den 1 juli 2005 slogs museerna samman med en gemensam museichef placerad i Gävle. Banmuseet bytte namn till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm året efter, den 1 maj 2006.

Den 1 april 2010 tog det nybildade Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom bland annat Banverket. Trafikverket blev ny ägare till Sveriges Järnvägsmuseum och Banverket avvecklades.

Den 1 januari 2012 övergick Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm från Trafikverket till Ängelholms kommun. Våren 2012 bytte man namn till Järnvägens Museum Ängelholm.

Se även

Källor

Noter


Externa länkar