Hoppa till innehållet

Jakobsbergs Centrum

(Omdirigerad från Jakobsbergs centrum)

Jakobsbergsgallerian entré vid Banérstråket.

Jakobsbergs centrum är ett köpcentrum i Jakobsberg i Järfälla kommun, med 25 900 kvadratmeter butiksytor fördelade på ett 100-tal butiker[1]. Dessutom finns bostäder och kontor i området. Jakobsbergs Centrum ägs av Citycon.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Jakobsbergsgallerians entré vid Visirstråket.
Jakobsbergsgallerians entré vid Väpnarstråket och entré till biografen Falken.
Posthuset, höghuset vid Riddarplatsen, i Jakobsbergs Centrum. I förgrunden står Giraffen i aluminium. Skulpturen skapades 2015 av konstnären Thomas Karlsson.

Den kommunala förvaltningen och den kommersiella servicen i Järfälla hade en mycket expansiv period på 1960- och 1970-talen. Järnvägen som invigdes redan 1876 hade mycket stor betydelse för Jakobsbergs utveckling.

Kring Riddarplatsen och Vasaplatsen är de centrala delarna av Jakobsbergs centrum uppbyggda. Kommunens förvaltningsbyggnader ligger runt det torg som bildats och där ligger också en lång rad butiker i bottenvåningarna av de stora flerfamiljehusen.

Omkring 1920 styckades det nuvarande centrumområdet av från Jakobsbergs gård. Avstyckningen skedde för att småbruk, trädgårdsmästerier och egnahem skulle kunna anläggas här. En gles bebyggelse växte upp under de första årtiondena. Det var bara i området kring stationen som det fanns en mer samlad villabebyggelse. Här fanns även affärer och annan service.

I Nybergsområdet och Hammarområdet uppfördes flera flerfamiljshus i början av 1950-talet. Dessa områden ligger söder om Jakobsbergs station och det fanns då planer på att förlägga kommunens centrum dit. När kommunen 1949 skulle bygga lokaler för provinsialläkare, mödravård och barnavård och kommunalexpedition valde man dock att förlägga dem till en tomt invid Jakobsbergs station. Detta beslut bidrog till att Jakobsbergs centrum kom att utvecklas kring stationen. Utbyggnaden av det blivande centrumområdet med tre flerfamiljshus i två våningar fortsatte åren 1950-1951.

Det gamla kommunalhuset med dekorativt murade fasader av rött tegel är ritat av arkitekten Wolter Gahn och uppfört i två våningar.

Byggnadsförbud över området lades 1953 och kommunen började mera aktivt att planera för ett modernt centrum. Efter att arkitekt Hans Åkerblad hade vunnit en tävling om nytt kommunalhus fick han i uppdrag att utarbeta en plan för hela centrum.

Det nyligen byggda Vällingby var förebild när Jakobsbergs centrum planerades. Jakobsberg var aldrig tänkt att bli någon "ABC-stad" (Arbete, Bostad och Centrum). Man inriktade sig i stället, som i Farsta, på bostäder och centrum.

I september 1959 antogs centrumplanen av kommunen och fastställdes 1961. "Apotekshuset" stod som första byggnad klart redan 1959 och det nya kommunalhuset var färdigt 1960. Järfälla kommunalhus är en lång byggnad i fyra våningar under ett platt tak och en svängd grundplan. Gatuplanet upptas av butikslokaler. Uppförandet av centrum i övrigt gick också fort och den första etappen invigdes 1962. I snabb takt har utbyggnaden sedan fortsatt med bland annat "Posthuset", som är ritat av arkitekt Nils Rasing och stod klart 1970. Detta hus, som är ett högt punkthus, inrymde förutom lokaler för kommunen och Jakobsbergs tingsrätt, från början lägenheter på de övre våningarna. Men även dessa våningsplan omvandlades till kontor för kommunens behov.

År 1876 öppnade Jakobsbergs station vid nuvarande Jakobsbergs Centrum i samband med invigning av järnvägen. Stationshuset är byggt i 1½ våning och det hade ursprungligen väntrum och expeditioner på bottenvåningen och en lägenhet en trappa upp. Stationshusets exteriör har endast genomgått mindre förändringar sedan det byggdes. Tidigare var panelen rödmålad, men är nu gulmålad och snickerierna är något förenklade. Huset övergick i kommunens ägo under 1980-talets början och interiören är ombyggd.

Riddarparken[redigera | redigera wikitext]

Riddarparken i höstfärger.

Invid Jakobsbergs centrum ligger Riddarparken. På platsen för Riddarparken låg tidigare en fotbollsplan, som på vintern konverterades till skridskobana, en stor gräsmatta och en pulkabacke. När 1960-talets barnkullar som bodde i höghusen runtom centrum vuxit upp blev platsen allt mer oanvänd och öde. I början av 1990-talet väcktes tankarna på att anlägga en ny park här i samband med upprustningen av Jakobsbergs centrum. Riddarparken planerades i nära samarbete mellan landskapsarkitekten Ulf Nordfjell och Järfällas dåvarande stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg. Den stod färdig 1995. Året därpå fick Riddarparken Sienapriset, som utdelas för att främja en god utemiljö.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Rolf Källman, Ann-Sofie Nygren, Järfälla historiska miljöer, Stockholms läns museum, Järfälla kommun, 1991, sidorna 111-115. ISBN 91-87006-11-1.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Jakobsbergs Centrum”. Citycon. 9 december 2014. https://www.jakobsbergscentrum.se/om-jakobsbergscentrum. Läst 8 oktober 2019. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Bilder[redigera | redigera wikitext]