Jakobsbergs gamla stationshus

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jakobsbergs gamla stationshus, som byggdes 1876, ligger precis mitt emot pendeltågets perrong. Foto oktober 2016.
Utsikt från pendeltågsperrongen mot Jakobsbergs gamla stationshus, som flyttats några meter för de nya spåren, med Posthuset i Jakobsbergs Centrum i bakgrunden. Foto oktober 2016.
Jakobsbergs stationshus vid 1940-talets slut.

Jakobsbergs gamla stationshus eller Gula villan är ett stationshus vid nuvarande Jakobsberg pendeltågsstation i Järfälla kommun i Stockholms län. Stationshuset uppfördes 1876, samma år som järnvägenVästeråsbanan Stockholm-Köping invigdes. Byggnaden upphörde att fungera som station 1971. Då upphörde också biljettförsäljningen där. Vid 1980-talets början övergick stationshuset i Järfälla kommuns ägo. I byggnaden har sedan varit resebyrå, föreningslokal, matservering med mera.

Stationshuset flyttades ett tiotal meter 2014[redigera | redigera wikitext]

För att förbättra framkomstmöjligheterna i tågtrafiken till och från Stockholm norr om Mälaren är utbyggnaden från två till fyra spår Projekt Mälarbanans primära åtgärd. Byggnationen vidtogs även för att underlätta all tågtrafik nordväst om Stockholm, såsom fjärrtåg (persontåg som går en längre sträcka), regionaltåg (persontåg som trafikerar ett större område än rena lokaltåg och pendeltåg) och lokaltrafik (linjetrafik).

För att behålla det gamla stationshuset måste man därför flytta det ett tiotal meter närmare järnvägsspåren. I mitten på juli månad 2014 pågick arbetet med att flytta huset. Arbetet med att flytta Gula villan eller före detta stationshuset från sin ursprungliga plats till en ny bottenplatta gick sakta men säkert framåt och söndagen den 20 juli 2014 var den flyttade byggnaden på plats. Utanför stationshuset har man också byggt en ny uppgång vid Ynglingavägen och tanken är att gångtrafikanter och bilar på denna yta ska samsas på en så kallad "shared space". Den nya entrén till järnvägsperrongen i Jakobsberg är placerad mellan de nya spåren, på södra sidan om perrongen. Det blir närmare till perronger och tåg för alla som bor i Jakobsbergs södra delar med den nya ingången. Resenärerna kommer upp till tågen utan att behöva passera det gamla stationshuset på norra sidan av perrongen.[1][2]

Byggnaden[redigera | redigera wikitext]

Jakobsbergs stationshus invigdes den 12 december 1876 samtidigt som järnvägslinjen mellan Stockholm och Västerås invigdes av kung Oskar II. Sträckan TomtebodaTillberga (norr om Västerås)–Köping av bolaget Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SWB). Inom Järfälla var det bara Jakobsbergs stationshus som redan vid invigningen av Västeråsbanan 1876 hade en anlagd station med stationsinspektor.

Exteriör[redigera | redigera wikitext]

Sedan byggnadstiden har husets exteriör bara genomgått mindre förändringar. Stationshusets byggnad är uppförd i en våning och en vind (1½ våning). Ursprungligen hade stationshuset väntrum och expeditioner på bottenvåningen och en lägenhet en trappa upp. Från början var väggarna klädda med rödfärgad panel. Dörrar och fönster hade dekorativt utformade vita omfattningar.

Interiör[redigera | redigera wikitext]

I stationshuset var väntsalarna i den högra delen. Det fanns två väntsalar, en för 3:e klass passagerare och en för 2:a klass och 1:a klass passagerare. På nedre planet fanns en vänthall och tjänsteutrymmen. Till vänster på nedre planet fanns det personalbostäder. På övervåningen (vinden) var tjänstebostaden. Husets tidigare röda träpanel har på senare tid målats om i blekgult och de dekorativa dörr- och fönstersnickerierna är utbytta mot något enklare snickerier. Interiören är ombyggd ett flertal gånger. I början av 1980-talet byggdes interiören om i samband med att huset övergick i kommunens ägo.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Från centrumsidan i Jakobsberg byggdes en gångtunnel till perrongen 1961, då dubbelspåret till Jakobsberg blev klart. Vid Kvarnplanssidan, på andra sidan järnvägsspåren, blev en tunnelförbindelse klar 1971 och samma år blev också en ny station mellan spåren färdig. Stationen byggdes ut 1980 och var länge Sveriges "största" station näst Stockholms central, som har drygt 50.000 påstigande pendeltågsresenärer per dag. Jakobsbergs pendeltågsstation har närmare 10.000 resenärer per dag och är den nionde största stationen.

Jakobsbergs gamla stationshus är det enda av de fyra stationshusen i Järfälla som fortfarande finns kvar längs Västeråsbanan. De övriga tre stationshusen i Järfälla var Barkarby, Kallhäll och Stäket och dessa finns inte längre kvar.

En hållplats i Barkarby öppnades på dåvarande SWB år 1878. Barkarby station hade tre stationshus, varav det tredje och senaste var byggt 1922. 1963 uppfördes ett stationshus på plattformen efter utbyggnad till dubbelspår på linjen. Barkarby gamla stationshus upphörde som stationshus 1961 och revs 1969. Före 1907 passerade tågen Kallhäll utan att stanna och då fanns här bara ett banvaktarhus. En järnvägsanhalt i Kallhäll upprättades och Kallhälls stationsbyggnad uppfördes 1907 i samband med utbyggnaden av Bolinders verkstäder för att betjäna Bolinders nya industriområde. 1964 blev dubbelspår klart från Stockholm C till Kallhäll. Inom länet tog SL 1967 över ansvaret för lokal persontrafik. Fram till 1968 hade även Stäket en station vid Mälarbanans gamla sträckning. Pendeltågstrafiken startade den 12 maj 1968 och då lade Stäkets järnvägsstation ned. Stäkets stationshus byggdes år 1900 och revs 1973.

Tidigare fanns inom bangården vid Jakobsbergs stationshus även en ställverksbyggnad och en magasinsbyggnad. Dessa byggnader är nu rivna. 1971 överfördes tågklareringen till Stockholms central och man uppförde då även en gångtunnel under bangården. Efter 1971 blev stationsbyggnaden då inte längre tillgänglig från perrongsidan.

Bildgalleri av äldre foton av Jakobsbergs järnvägsstation[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Trafikverket, Om Projekt Mälarbanan.
  2. ^ Förutom arbetena vid Jakobergs station inkluderar Projekt Mälarbanan bland annat uppförande av de tre nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg. Hela projektet med utbyggnad från 2 till 4 järnvägsspår på sträckan Tomteboda – Kallhäll beräknas vara klar runt 2025.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]