Johan Gabriel Werwing

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Johan Gabriel Werwing, född i slutet av 1670-talet, död 27 november 1715 i Paris, var en svensk poet, översättare och diplomat.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Johan Gabriel Werwing var son till Jonas Werwing och Sara Brodina, dotterdotter till Erik Gabrielsson Emporagrius. Han blev 1696 kanslist i kungliga kansliet i Stockholm, men från 1705 vistades han mestadels utomlands, då han tillträdde en tjänst som legationssekreterare vid hovet i Hannover. 1714 blev han legationssekreterare i Paris och där han dog i tyfus 1715. Werwing förblev ogift.

Författarskap[redigera | redigera wikitext]

Sitt författarskap bedrev Werwing som förströelse och tidsfördriv. Han skrev vers på svenska, franska, italienska, spanska och tyska. Åtskilliga av hans stycken skrevs för att tonsättas, exempelvis: Nyårsönskan till Kongl. huset 1702 och Aria öfver Konung Carl XII:s victorier. Även om Werwing var en amatördiktare så var hans vers klar, enkel och lättflytande. Han diktade all slags lyrik, från psalmer och patriotiska sånger till dryckesvisor och lättsinniga pièces fugitives. Han översatte också utländska arbeten. Fullständiga manuskript av hans dikter finns i Uppsala universitetsbibliotek och i Kungliga Biblioteket.

En av Werwings mer kända dikter heter Över berömsjuka och lyder:

Ett gift för vårt förnuft är falskt beröm och heder,
ack, säll och trefalt säll den smickertal ej tror,
att hålla av sig själv, att själv sig skatta stor,
på gruvlig villa städs förleder.
Ack, egenkärlek är ett allt för tokot fel,
varav vi ha likväl mest alla fått vår del,
och som oss ofta fall bereder.
Ehuru hög och rik man nånsin vara månd,
ehuru slätt man må om våra skrifter tycka,
dock fanns här ingen än förnöjder med sin lycka,
ell' oförnöjd med sitt förstånd.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

  • Hwars och ens plicht, eller wisza reglor, innehållandes de högres och nedrigares plicht emot hwarannan; dedicerat dhet högwyrdige consistorio i Stockholm. [Stockholm ]. 1699. Libris länk 
  • Öfwer konung Carl den tolftes erhåldne victorier utöfwer des fiender. Stockholm. 1701. Libris länk 
  • Underdånig nyåhrs-önskning, till det konglige huset. [Stockholm]. 1702. Libris länk 
  • Konung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier, uti hwilka beskrifwes Sweriges rikes då warande oroliga tilstånd, samt desz med Dannemarck, Pålen och Ryszland förda krig, sammanskrefna af Jonas Werwing och nu af des handskrift : i allment tryck med korta anmärckningar och et omständeligt register utgifna af Anders Anton von Stiernman. 1-2. Stockholm. 1746-1747. Libris länk 

Samlade och valda verk[redigera | redigera wikitext]

Översättning[redigera | redigera wikitext]

  • Joaquim Setanti: Gnistor af then spanske riddarens don Joachin Setantis hwariehanda infällen. Thet är: åthskillige sententier och lärespråk, samt en wäns råd, författat uti nyttige dygde-reglor til underwijsning uti thet allmänna lefwernet (Stockholm, 1703)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]