Jordbro centrum

Jordbro centrum, entré från Moränvägen, 23 april 2021.

Jordbro centrum är ett mindre köpcentrum i kommundelen Jordbro i Haninge kommun, Stockholms län. Anläggningen uppfördes i slutet av 1960-talet som utomhuscentrum. En ny detaljplan är för närvarande (2021) under arbete som syftar till att fler bostäder och en ny centrumanläggning skall kunna byggas i centrala Jordbro.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Jorbro centrum 1969.

Jordbro centrum utformades som ett stadsdelscentrum för det nya Jordbro och skulle betjäna omkring 9 600 boende. Centrumet anlades längst in på Moränvägen. För den arkitektoniska utformningen stod Eglers stadsplanebyrå AB genom arkitekt Harry Egler som även upprättade de första stadsplanerna för Jordbro.[1]

När centrumet invigdes i slutet av 1960-talet fanns här bland annat ICA och Konsum, dessutom kiosk, konditori, frisör, skoaffär, kemtvätt, apotek, guldsmedsaffär, damkonfektion, tobak & tidningar och blomhandel. För boendeservice inrättades vårdcentral, folktandvård, postkontor, bibliotek och socialförvaltningens distriktkontor.[2]

Mitt i anläggningen placerades ett mindre torg, kallat Hurtigs torg. Torget och den intilliggande parken har sitt namn efter båtsmannen Nils Andersson Hurtigs båtsmanstorp från 1700-talet, som revs 1966 när bostadshusen vid Blockstensvägen 110-116 byggdes.[3] Centrumbebyggelsen bestod till en början av sex fristående en- och tvåvåningsbyggnader med gångar däremellan. Viss utökning av centrumanläggningen skedde i slutet av 1980-talet. Gångarna fick även ett klimatskyddande glastak.

Framtidsplaner[redigera | redigera wikitext]

En förnyelse av centrumanläggningen har diskuterats länge. Bebyggelsen är sliten och har tappad attraktivitet. Centrumets nuvarande placering gör att det hamnar avsides från de huvudsakliga flödena av människor i stadsdelen, vilket ger sämre kommersiella förutsättningar för handel och butiker. För närvarande (2021) arbetar kommunen med en ny detaljplan som skall ge plats för ett nytt centrum, ett nytt kultur- och föreningshus samt bostäder. Det nya centrumet utgörs av lokaler i bottenvåningar på nyuppförda bostadshus. Servicefunktionerna kommer att centreras runt ett nytt stadsdelstorg samt kring en ny gågata.[4]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]