Journal of Chemical Physics

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Journal of Chemical Physics
Publikationstyp Akademisk tidskrift
Ämnen fysik, kemi
Språk engelska
Frekvens 48 nr/år
Huvudägare American Institute of Physics
ISSN ISSN 0021-9606
Webbplats Journal of Chemical Physics

The Journal of Chemical Physics är en tidskrift med syfte att täcka in de många områden där både kunskap om både fysik och kemi är relevant. Den har publicerats sedan januari 1933.

Bland annat berörs material, polymerer och biologiska makromolekyler.

Tidskriftens impact factor 2012 var 3,164 enligt Thomson ISI.