Jurij Jurjevitj Browne

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jurij Jurjevitj Browne (på engelska George Browne), född 15 juni 1698 och död 18 februari 1792 var en tysk riksgreve och rysk fältmarskalk.

Browne tillhörde en skotsk-irländsk adelssläkt, och trädde 1730 i ryskt tjänst. Han utnämndes till överste samma år. Under Turkiska kriget 1736-1739 råkade Browne 1739 i fångenskap och såldes som slav, men lyckades tack vare ingripande från franska sändebudet Villeneuve återvinna friheten. Som generalmajor deltog han med utmärkelse i svenska kriget 1741-43 och senare i sjuårskriget. Peter III gjorde honom 1762 till fältmarskalk och överbefälhavare i det tillämnade kriget mot Danmark. Då han avrådde från företaget, föll han i onåd och landsförvisades. Den nyckfulle kejsaren förlät honom dock snart och utnämnde honom samma år till generalguvernör i Livland, vilken post han från 1775 förenade med guvernörskapet - från 1783 ståthållarskapet - över Estland. Browne blev tysk riksgreve 1779.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Svensk uppslagsbok, Lund 1930
  • Michael Johann von der Borch: Histoire de la vie de George de Browne, comte du Saint-Empire, gouverneur général de Livonie et d'Esthonie, général en chef des armées des Sa Majesté l'impératice de toutes les Russies, chevalier des ordres de St. André, St. Alexandre Newski et St. Wlodimir de Russie, de l'aigle blanc de Pologne, et de Ste. Anne de Holstein, seigneur héréditaire des terres de Smilten, Segewold, Palkmar et Galenhoff etc. etc. I. F. Hartknoch, Riga 1794 (digital copy)
  • Stefan Michael Newerkla: Die irischen Reichsgrafen von Browne-Camus in russischen und österreichischen Diensten. Vom Vertrag von Limerick (1691) bis zum Tod ihres Hausfreunds Ludwig van Beethoven (1827). [= The Irish counts of Browne-Camus in Russian and Austrian service. From the Treaty of Limerick (1691) to the death of their friend Ludwig van Beethoven (1827)]. In: Lazar Fleishman – Stefan Michael Newerkla – Michael Wachtel (eds.): Скрещения судеб. Literarische und kulturelle Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. A Festschrift for Fedor B. Poljakov (= Stanford Slavic Studies, Volume 49). Peter Lang, Berlin et al. 2019, 43–68.