Jus cogens

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Jus cogens är de regler inom den allmänna folkrätten som anses vara av så fundamental och tvingande natur att de inte går att avtala bort enligt Wienkonventionen om traktaträtten.

Den normala ordningen inom folkrätten är att de enda stater som är bundna av (de folkrättsliga) reglerna är de stater som ingått avtal - ofta kallade konventioner - om dem. Detta följer av principen att en stat anses rättssuverän, vilket vill säga att den har rätt att själv besluta om vilka regler som ska gälla för den och dess medborgare inom statens gränser. Jus cogens-reglerna utgör ett undantag på så sätt att ingen stat anses kunna avtala bort dem eller bryta mot dem.

Det är förhållandevis få regler som anses vara jus cogens. Till dem hör förbudet att med våld angripa en annan nation, förbud mot folkmord och tortyr samt förbud mot att använda kemiska vapen.

Förekomsten av jus cogensreglerna ifrågasätts dock och tes har framlagts att dessa regler enbart är tom retorik.[1]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Tvingande folkrätt — rättesnöre eller tom retorik? Vetenskapsrådet