Hoppa till innehållet

Kärn-DNA

Från Wikipedia

Kärn-DNA är det DNA som ingår i cellens kromosomer, vilka ingår i cellkärnan hos eukaryota organismer.[1] Kärn-DNA kodar för majoriteten av genomet hos eukaryoter, och skiljer sig från cellens mitokondriella DNA och plastid-DNA,[förtydliga] som finns utanför cellkärnan, i mitokondrierna respektive andra organeller, och kodar för resterande del av genomet.

Kärn-DNA består av autosomalt DNA,[förtydliga] som bildas genom genetisk rekombination av moderns och faderns autosomala kromosomer, och därför följer Gregor Mendels ärftlighetslagar för autosomal nedärvning . I teorin innefattar kärn-DNA egentligen även somalt DNA i könskromosomerna, exempelvis människans Y-kromosom, som ärvs patrilinjärt, och X-kromosomen. Emellertid brukar begreppet kärn-DNA ofta likställas med autosomalt DNA, exempelvis i släktforskningssammanhang.[2]