Kärnkraftsfrågan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kärnkraftverket Ignalina i Litauen fick mycket kritik, eftersom dess reaktorer var av samma typ som Tjernobyls (RBMK).

Kärnkraftsfrågan är en politisk debatt om hur kärnkraft ska användas. Utnyttjandet av kärnkraft för elektrisk ström har både för- och nackdelar och därmed såväl förespråkare som motståndare.

Kärnkraftsförespråkarna pekar bland annat på att kärnkraft har liten ekologisk påverkan i jämförelse med den utvunna energin och att dess fördel att kunna producera el med låga utsläpp av koldioxid också kan utnyttjas till fordonsdrift.[1]

Kärnkraftsmotståndarna menar bland annat att både för- och efterbehandlingen av kärnbränsle medför oacceptabla risker, miljömässigt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt med kärnkraftsolyckor, svårigheter att hantera kärnavfall och även risker med uranbrytning.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kärnkraften har varit ett av de mest kontroversiella tekniska systemen i modern tid, och kärnkraftsmotståndet var som störst under 1970- och 80-talet.[3].

På 2000-talet polariserades frågan åter genom, dels frågan om slutförvar för radioaktivt avfall kontra nyttiggörande av det använda kärnbränslet, dels insikten om att klimatuppvärmning till följd av antropogena utsläpp av växthusgaser måste stoppas genom att satsa på alternativ till fossila bränslen.

Härtill kom den tsunamiinitierade Fukushima-olyckan, vilken fick Tyskland att besluta om avveckling av sitt kärnkraftsberoende.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.phyast.pitt.edu/~blc/book/BOOK.html
  2. ^ http://www.theworldreporter.com/2010/09/nuclear-energy-is-not-green.html
  3. ^ http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3275088