Kärnkraft i Finland

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Kärnkraftverk i Finland)
Hoppa till: navigering, sök

Finlands kärnkraftprogram hade runt 2010 fyra kärnreaktorer i drift vid två kärnkraftverkslägen. Precis som de svenska är alla kustförlagda och inte avsedda att leverera hetvatten för fjärrvärme. Det första togs i drift 1977. År 2007 levererade de 28,4% av Finlands elektricitet.[1] De är bland världens mest produktiva, med en medelkapacitetsfaktor på 94% under 1990-talet.[2]

Kraftverk i drift[redigera | redigera wikitext]

Olkiluoto kärnkraftverk[redigera | redigera wikitext]

Består av två reaktorer, med en tredje under konstruktion, ursprungligen planerad att komma i drift 2009, 2015 beräknad att eventuellt komma i drift 2017, dock utan konkret tidtabell för detta.

Lovisa kärnkraftverk[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Lovisa kärnkraftverk

Byggdes på 1970-talet och består av två reaktorer.

Otnäs forskningsreaktor[redigera | redigera wikitext]

VTT driver en forskningsreaktor i Otnäs, Esbo. Reaktorn är en TRIGA Mark II byggd på 1960-talet.

Planerade kraftverk[redigera | redigera wikitext]

Hanhikivi kraftverk[redigera | redigera wikitext]

I oktober 2011 tillkännagav Fennovoima att man hade valt Pyhäjoki i norra Finland som nytt läge för landets tredje kärnkraftverk. Bygget väntas ta sin början 2015.[3]

Avfall eller tillgång[redigera | redigera wikitext]

Använt kärnbränsle från Lovisa kärnkraftverk skeppades initialt till Sovjetunionen för upparbetning. Efter det att nyheten om 1957 års olyckan vid Majak upparbetningsanläggning offentliggjorts, kom detta vägval i kärnbränslecykeln inte längre att ses som politiskt godtagbar. Den finska kärnenergilagen modifierades 1994 så att allt kärnavfall som producerats i Finland också ska tas om hand i Finland.[4] Allt använt kärnbränsle ska begravas permanent i berggrunden.

Onkalos slutförvarsanläggning vid Olkiluoto utågs 2000 att bli världens första djupa slutförvar för använt kärnbränsle. En dokumentärfilm om detta har gjorts, Into Eternity.

Den nya reaktorn i Pyhäjoki avses drivas med återanvänt kärnbränsle från Ryssland. Enligt riksdagens miljöutskott minskar detta miljökonsekvenserna under bränslets livscykel, om återanvändningen sköts effektivt. Under sakkunnigutfrågningen uttrycktes dock farhågor för att det kärnbränsle som skulle användas framställs i Majak, där slarviga processer lett till allvarligt förorening. Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle från anläggningen i Pyhäjoki är fortfarande öppen. Bolaget hoppas att den kan skötas i samarbete med de övriga kärnkraftsbolagen.[5]

Noter och referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nuclear Energy Agency Country Profiles - Finland
  2. ^ ”Nuclear Power in Finland”. Country Briefings. World Nuclear Association. Februari 2009. http://www.world-nuclear.org/info/inf76.html. Läst 14 januari 2014. 
  3. ^ Kinnunen, Terhi (5 oktober 2011). ”Finland names 1st nuclear site after Fukushima”. Reuters. http://af.reuters.com/article/metalsNews/idAFL5E7KL63X20111005?sp=true. Läst 14 januari 2014. 
  4. ^ ”Lag om ändring av kärnenergilagen (1420/1994)”. Finlex. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1994/19941420. 
  5. ^ ”Miljöutskottets utlåtande 21/2014 rd”. Riksdagen. 5 november 2014. https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Sidor/trip.aspx?triptype=riksdagshandlingar&docid=miuu+21/2014. Läst 18 april 2016.