Köp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Köp är ett typ av avtal som går ut på att mot betalning erhålla något, till exempel egendom eller en tjänst.

Juridiskt sett är köp en onerös avtalstyp som i regel saknar formkrav. Det innebär att köp kan ingås både muntligen, skriftligen och konkludent. Vid köp av fast egendom och vid avbetalningsköp finns däremot vissa formkrav i lag. Fastighetsköp regleras i Jordabalken, och avbetalningsköp regleras i lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. och konsumentkreditlagen. Utöver dessa lagar finns regler om köp främst i köplagen, konsumentköplagen och konsumentjänstlagen.[1]

  1. ^ Jordabalk (1970:994); Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.; Konsumentkreditlag (2010:1846); Köplag (1990:931); Konsumentköplag (2022:260); Konsumenttjänstlag (1985:716)