Köplagen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Köplagen (1990:931) trädde i kraft 1 januari 1991 och ersatte då, till följd av 1900-talets snabba samhällsutvecklingen, den föråldrade Köplagen från 1905. Köplagen saknar sakrättsliga regler utan behandlar enbart obligationsrättsliga frågor. Köplagen är tillämplig för lös egendom vilket konstateras i lagens första paragraf. Lös egendom omfattar inte enbart fysiska saker, lösöre, utan t.ex. även hyresrätt, tomträtt, värdepapper, fordringar, byggnader på annans fastighet eller rättigheter så som patent. Även då tomträtt och byggnader på annans fastighet räknas som lös egendom finns specialregler för dessa vad det gäller överlåtelse respektive fel i vara. I dessa fall tillämpas istället jordabalken. Köplagen gäller inte för tjänster men är tillämplig på så kallade tillverkningsköp. Dessa karaktäriseras av att det är en vara som ska tillverkas där säljaren tillhandahåller mestadels av materialet.

Köplagen gäller inte i de fall då konsumentköplagen är tillämplig. Köplagen gäller dock i alla övriga partsförhållanden, d.v.s. för köp mellan näringsidkare, mellan privatpersoner eller då en privatperson säljer lös egendom till näringsidkare. Köplagen är heller inte tillämplig då lagen om internationella köp (CISG) gäller för avtalet.

Köplagen är dispositiv, d.v.s. avtalsparterna kan fritt avtala om andra regler än de som framgår av lagen. Även handelsbruk och etablerad praxis har företräde framför köplagens regler. Först och främst gäller alltså vad parterna avtal om, sedan handelsbruk och praxis och slutligen om frågetecken kvarstår gäller lagens bestämmelser.

Köplagens olika avsnitt[redigera | redigera wikitext]

 • Inledande bestämmelser 1–5 §§
 • Varans avlämnande 6–11 §§ [1]
 • Risken för varan 12–16 §§[2]
 • Varans beskaffenhet 17–21 §§[3]
 • Påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande 22–29 §§[4]
 • Påföljder vid fel i varan 30–41 §§[5]
 • Gemensamma bestämmelser som påföljder vid säljarens avtalsbrott 42–44 §§[6]
 • Köparens skyldigheter 45–50 §§[7]
 • Påföljder vid köparens avtalsbrott 51–60 §§[8]


Källhänvisning[redigera | redigera wikitext]

Gerhard, P, Köprättens grunder, 13 uppl, Liber AB, Stockholm 2015.

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/1990:931#P6
 2. ^ https://lagen.nu/1990:931#P12
 3. ^ https://lagen.nu/1990:931#P17
 4. ^ https://lagen.nu/1990:931#P22
 5. ^ https://lagen.nu/1990:931#P30
 6. ^ https://lagen.nu/1990:931#P42
 7. ^ https://lagen.nu/1990:931#P45
 8. ^ https://lagen.nu/1990:931#P51

Jämför[redigera | redigera wikitext]