Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe är Zimbabwes nationalsång. "Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe" betyder ungefär "Gud välsigne landet Zimbabwe".

Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe

Phakamisan' if'legi yethu yeZimbabwe

Eyazalwa yimpi yenkululeko;

Le gaze' elinengi lamaqhawe ethu

Silivikele ezitheni zonke;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' i Zimbabwe yon' ihlotshi si we

Ngezintaba lang' miful' e bu keka yo.

I zulu kaline, izilimo zande;

Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi bu sis' ilizwe le-thu leZimbabwe

Ilizwe labo khokho bethu thina sonke;

Kusuk' eZambezi Kusiy' e Limpopo.

Abakho kheli babe lobuqotho;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Simudzai mureza wedu weZimbabwe

Simudzai mureza wedu weZimbabwe

Yakazvarwa nomoto wechimurenga;

Neropa zhinji ramagamba

Tiidzivirire kumhandu dzose;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa

Namakomo, nehova, zvinoyevedza

Mvura ngainaye, minda ipe mbesa

Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe

Nyika yamadzitateguru edu tose;

Kubva Zambezi kusvika Limpopo,

Navatungamiri vave nenduramo;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.