Kalifältspat

Från Wikipedia
Feldspatskristall (18 x 21 x 8,5 cm), Brasilien

Kalifältspat är ett samlingsbenämning för sådan fältspat där katjonen utgörs av kalium i motsats till fältspaterna i plagioklasserien, där katjonen istället utgörs av natrium och/eller kalcium.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Kalifältspat är kemiskt sett en kaliumaluminiumsilikat K[AlSi3O8]. Det är ett tektosilikat. Dess färg varierar i rödbruna och grå nyanser. Kalifältspat och plagioklas är olösliga i varandra vid låga bergartstemperaturer.

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Kalifältspat förekommer i två former, nämligen ortoklas, mest i unga djupbergarter, och mikroklin som ofta ingår i pegmatiter, graniter och många gnejsbergarter, samt sanidin, som återfinns som strökorn i sura lavabergarter.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Kalifältspat används inom porslins- och glasindustrin.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]