Kaliumferricyanid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kaliumferricyanid
Kaliumferricyanid
Systematiskt namn Kaliumhexacyanoferrat(III)
Övriga namn Rött blodlutsalt, Ferricyankalium
Kemisk formel K3Fe(CN)6
Molmassa 329,244 g/mol
Utseende Röda kristaller
CAS-nummer 13746-66-2
Egenskaper
Densitet 1,85 g/cm³
Löslighet (vatten) 464 g/l
Smältpunkt 300 °C (sönderfaller)
Faror
LD50 2970 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kaliumferricyanid är en kemisk förening med formeln K3Fe(CN)6.

Blodlutsalt[redigera | redigera wikitext]

När forna tiders alkemister kokade blod tillsammans med pottaska fann de att det bildades ett vattenlösligt salt. Beroende på hur mycket syre som lösningen utsattes för under uppvärmningen så blev saltet antingen gult eller rött. Därav namnen rött respektive gult blodlutsalt.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Kaliumferricyanid framställs idag genom oxidering av kaliumferrocyanid med till exempel klorgas eller väteperoxid.

Användning[redigera | redigera wikitext]

En blandning av kaliumferricyanid och fenolftalein kallas Ferroxylindikatorlösning. Lösningen är i normala fall färglös, men blir blå (genom bildandet av berlinerblått) om det utsätts för Fe2+-joner och rosa i kontakt med hydroxid-joner. Lösningen används för att upptäcka oxiderat järn på ytor av stål innan de leder till rost.

Kaliumferricyanid används också inom fototeknik, härdning och färgning.

Se även[redigera | redigera wikitext]