Hoppa till innehållet

Kaliumferricyanid

Från Wikipedia
Kaliumferricyanid
Kaliumferricyanid
Systematiskt namnKaliumhexacyanoferrat(III)
Övriga namnRött blodlutsalt, Ferricyankalium
Kemisk formelK3Fe(CN)6
Molmassa329,244 g/mol
UtseendeRöda kristaller
CAS-nummer13746-66-2
Egenskaper
Densitet1,85 g/cm³
Löslighet (vatten)464 g/l
Smältpunkt300 °C (sönderfaller)
Faror
LD502970 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kaliumferricyanid är en kemisk förening med formeln K3Fe(CN)6.

När forna tiders alkemister kokade blod tillsammans med pottaska fann de att det bildades ett vattenlösligt salt. Beroende på hur mycket syre som lösningen utsattes för under uppvärmningen så blev saltet antingen gult eller rött. Därav namnen rött respektive gult blodlutsalt.

Framställning

[redigera | redigera wikitext]

Kaliumferricyanid framställs idag genom oxidering av kaliumferrocyanid med till exempel klorgas eller väteperoxid.

En blandning av kaliumferricyanid och fenolftalein kallas Ferroxylindikatorlösning. Lösningen är i normala fall färglös, men blir blå (genom bildandet av berlinerblått) om det utsätts för Fe2+-joner och rosa i kontakt med hydroxid-joner. Lösningen används för att upptäcka oxiderat järn på ytor av stål innan de leder till rost.

Kaliumferricyanid används också inom fototeknik, härdning och färgning.