Kaolinit

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kaolinit

Kaolinit (kaolin'it), Al2Si2O5(OH)4, är ett monoklint, vattenhaltigt mineral av aluminiumsilikat (förening av aluminium och kisel) som bildas när fältspathaltiga bergarter vittrar. Ofta återfinns stora mängder av mineralen på varje fyndplats. I Sverige förekommer kaolinit bland annat på Ivön i Skåne.

Se vidare kaolin, som är kaolinit vilken efter uppslamning i vatten åter sedimenterat.