Karl XIV Johans statsråd (till 1840)

Från Wikipedia
Karl XIV Johan

Karl XIV Johans statsråd var Sveriges regering under första delen av Karl XIV Johans regeringstid, från 5 februari 1818, till antagandet av Departementalreformen 16 maj 1840.

Kungen var regeringschef, och i enlighet med 1809 års regeringsform bestod statsrådet av nio, av kungen utsedda, ledamöter: en justitiestatsminister, en utrikesstatsminister, sex statsråd (motsvarande senare års konsultativa statsråd), samt hovkanslern. Dessutom skulle de fyra statssekreterarna delta och föra sina egna ärenden - dock saknade dessa beslutanderätt.

Justitiestatsminister

Utrikesstatsminister

Statsråd

Hovkansler

Statssekreterare

För Ecklesiastikexpeditionen

För Handels- och finansexpeditionen

För Kammarexpeditionen

För Krigsexpeditionen

Företrädare:
Karl XIII:s statsråd
Sveriges regering
1818-1840
Efterträdare:
Karl XIV Johans statsråd (från 1840)