Kategori:Giftiga svampar

Från Wikipedia
Huvudartikel: Svampförgiftning

Denna kategori innehåller svampar vars giftighet är känd. Därutöver finns många svampar vars eventuella giftighet vi inte vet något om.

Se även Kategori:Mykotoxiner