Kategori:Snabbraderingar

Från Wikipedia
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar


Den här kategorin innehåller sidor som anmälts för omgående radering, se Wikipedia:Snabbraderingar. En sammanställning över raderade sidor återfinns i raderingsloggen.

De sidor som ligger i kategorin listas automatiskt på Användare:HangsnaBot/Snabbraderingar.

Om du anser att en snabbradering är felaktig, lägg in mallen {{Låtvara|Motivering}} överst i artikeln. Sidor med låtvara-mallen läggs automatiskt i kategorin Kategori:Ifrågasatta snabbraderingar.

Det finns inga sidor i den här kategorin.