Kategori:Turistvägar i Sverige

Från Wikipedia

Genom åren har en mängd vägsträckningar givits mer eller mindre logiska namn, ibland sedan gammalt lokalt vedertagna namn, men ofta med ett medvetet syfte att utveckla turismen i området. Denna kategori innehåller mer eller mindre kända vägar, med mer eller mindre aktualitet.