Hoppa till innehållet

Kategori:Ursprungsmallar

Från Wikipedia
  • Kategorin inkluderar olika mallar för att markera ursprunget till en artikeltext. Mallarna bör placeras under artikelrubriken Referenser eller Källor (inte under Noter eller Fotnoter), eftersom de är allmänna referenser.
  • OBS! Mallar som markerar att texten hämtats från en wiki (inklusive Wikipedia) bör inte läggas under rubriken Källor, eftersom vi i våra artiklar inte anser att en wiki (som ofta vem som helst kan skriva i) är en bra källa. Rubriken Referenser är då mer lämplig, eftersom detta är ett vidare begrepp som både kan inkludera källor och olika sorters kommentarer.