Kategoridiskussion:Underhållskategori för Databox

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommentarer till databoxar, I bokstavsordning[redigera wikitext]

Tanken bakom sidan[redigera wikitext]

Idén med denna diskussionssida är att samla kommentarer om inlagda databoxar som stöd för utvärdering av dstsboxprojektet. Skriv artikelns rubrik som underrubrik på sidan och placera artiklarna i bokstavsordning allt eftersom de kommenteras. Kommentera gärna varandras kommentarer. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 22.50 (CEST)[svara]

Mitt syfte med de inlägg jag gör är INTE att förbättra enskilda artiklar. I stället vill jag förstärka underlaget för principiella beslut kring projektet och påvisa svagheter som bör åtgärdas på en övergripande nivå. Jag blev uppmanad att gå in i wikidata och göra ändringar där i stället för att skriva kritik men det motverkar alltså mitt syfte. Någon av er som jobbar med projektet efterlyste i stället utvärderade kommentarer. Jag hoppas att ni ser mina kommentarer som mitt sätt att bidra till en övergripande utvärdering av hur databoxar kan och bör användas - och inte användas. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 12.36 (CEST)[svara]
Trots att det inte är ditt syfte så är denna sida värdefull som faktagranskning och har lett till förbättring av enskilda artiklar. Det är just denna typ av samarbete jag menar att även Wikidata behöver. Den bygger på samma kollaborativa wikiprincip som Wikipedia i övrigt. Kommentaren om att man skulle kunna göra odiskutabla ändringar direkt istället för att ta dem till diskussion gällde bara en av artiklarna.Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 16.13 (CEST)[svara]
Bra, då är vi i stort sett överens. Jag varken kan eller vill gå in och redigera i wikidata. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 16.58 (CEST)[svara]
Förutom några ganska tydliga fall har jag svårt att bedöma från vilka av dessa artiklar databox bör tas bort. I vissa fall kanske den kan få vara kvar ett tag i väntan på att mallen utvecklas. Kan vara bra med input från fler gällande den saken, och gällande vad mer som kan åtgärdas. @Paracel63, Yger, Ainali:.Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 23.05 (CEST)[svara]
Jag ser att Magaliesbergen har tagits bort från unerhållskategorin men fortfarande har en databox. Jag tycker att det vore bra om alla artiklar med databox fanns samlade i kategorin tills projektet som helhet är utvärderat. Som jag förstår det finns ännu ingen konsensus om ifall svwp ska använda databoxar, och därför är det viktigt att vi kan få en samlad och komplett bild av det som gjorts inom projektet. --Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.29 (CEST)[svara]
Artikeln har inte längre någon faktaruta som är skapad av mallen {{Databox}}. Den har ersatts av en faktaruta skapad av mallen {{Geobox}}. --Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.47 (CEST)[svara]
Jag blir konfunderar över hur du skriver. Det behövs inget konsensus för att använda mallen. Det är funktion som tekniskt fungerar och några tycker är bra i vissa artiklar, och som allt vi gör skall detta i de fallen bejakas. Däremot kan det diskuteras i vilka fall de ger mervärde och när det mer mest förvirrar, som ledning till de lägger in mallen. Och projektet som helhet ser jag inget behov att utvärdera. Jag använder mallen i valda fall och avser fortsätta med det, tills någon kan peka på att jag gjort skada (och då främst justera när jag lägger till den).Yger (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.40 (CEST)[svara]
Då har jag missuppfattat situationen. Jag trodde att dessa databoxar var testballonger för att undersöka om och i så fall i vilka fall vi skulle använda databoxar i svwp. Om det redan är avgjort att vi ska göra det så avbryter jag mitt arbete med att utvärdera dem.--Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 09.00 (CEST)[svara]
Tillämpningen är test, men att använda den kan vi inte förbjuda, då den tekniskt fungerar.Yger (diskussion) 4 juli 2020 kl. 09.30 (CEST)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Håller med om att det kan finnas områden där resultatet av att hämta data till en standardbox och med användande av standardetiketter kan ge lite oönskade, eller komiska som Chandra Varena skriver, effekter. Därför vore det bra om vi per sortiment som inte har någon annan specialiserad faktaruta som är speciellt anpassad för domänen och tar hänsyn till det när det gäller utformningen av radetiketter, vilka egenskaper som bör och inte bör importeras och så vidare, gör följande som en del av testandet:
OBS! De flesta av punkterna i denna lista finns redan upptagna som rekommendationer i avsnittet "Användning" på malldokumentationssidan, men det faktum att mallen har använts "skarpt" på mer än 500 sidor inom vitt skilda områden och fått en hel del kritik, tyder på att dessa rekommendationer kanske behöver vässas lite.

 1. Lägg in databox för ett antal typiska objekt inom sortimentet. Detta kan först göras på diskussionssidor eller projektsidor där ingen blir "störd". Den som absolut vill se hur det ser ut i rätt kontext, alltså i artikeln, kan lägga in databox och göra en förhandsgranskning utan att spara. Men det är förstås en balansgång. Det är först när det blir "skarpt läge" som reaktionerna kommer. Risken är att reaktionerna leder till "badwill" för allt som har med Wikidata att göra.
 2. Gör en utvärdering av kvaliteten i Wikidata på de vanligaste egenskaperna som finns för det aktuella sortimentet. Är det konsistent eller motstridigt? Är det vanligt med direkta felaktigheter? Några fel finns alltid och kommer också att uppstå, men det är bättre att städa undan de värsta tokigheterna först. Hur vanligt är det att etiketter (label) på svenska saknas för de värden som används för de egenskaper som används inom sortimentet? En blandning av språk i databoxen är ofta en källa till irritation som bör undvikas.
  För en sådan utvärdering krävs ett samarbete med användare som "kan området".
 3. Inför möjligheten att, per sortiment, svartlista sådana egenskaper som antingen är "irrelevanta" eller "hopplösa fall", det vill säga där det bedöms som om att egenskapen aldrig bör visas för detta sortiment. Även en "översättning" från standardetiketter till etiketter som bör visas för ett visst sortiment skulle kunna vara en möjlighet. Livskamrat är kanske en bra benämning för ogifta människor, men för dessa romerska gudar kanske det bör stå något annat som radetikett.
  (Någon kanske hellre vill ha en vitlista med tillåtna egenskaper per sortiment, men då menar jag att vi lika gärna kan göra en specialmall för detta sortiment och lite risk får man ta.)
 4. När kvaliteten i Wikidata är tillräckligt bra för ett sortiment, kan mallen användas fritt inom sortimentet. Det kan naturligtvis diskuteras vad som är tillräckligt. Att kräva att databoxen är 100 procent oantastlig tycker jag är att gå för långt.
 5. Vilka sortiment som är "testade" på detta sätt bör framgå av mallens dokumentationssida.

Ovanstående är inte avsett att ersätta den kontroll som alltid behöver göras vid varje enskilt användande av mallen, men det kan minska risken för att den som lägger in mallen i en artikel inom ett "testat sortiment" behöver avbryta på grund av att det som mallen visar innebär en försämring av uppslagsverket.
--Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 11.55 (CEST)[svara]

Min lärdom efter att prova den i olika artiklar inom olika sortiment är:
 • den passar ofta i artiklar om konkreta fenomen, där det dessutom inte finns tolkningsproblem av värden. Tex då allt som har koordinat men också annat som kemiska ämnen, ben i kroppen etc
 • den passar sämre/dåligt för abstrakta ämnen och där det finns tolkningsproblem med värdena som visas upp. Både språk och gudar som Toamastvivlaren provat med tycker jag är typiskt olämpliga ämnen.
Så jag skulle önska Tomastvivlaren slutar använda den där den inte helt platsar och där den med rätta ifrågasätts. Det är bra nog med de sortiment där den passar.Yger (diskussion) 4 juli 2020 kl. 13.17 (CEST)[svara]

Borttagning av befintliga databoxar[redigera wikitext]

Vilka typer av befintliga databoxar bör raderas som inte har fått synpunkter på denna sida, och vilka bör vara kvar? Man kan ta utgångspunkt i Larskes fina grupperade lista över databoxar. För mig är det inte helt självklart, så om någon vill hjälpa mig genomföra arbetet tar jag tacksamt emot hjälp, annars kommer jag naturligtvis att göra ett försök själv så småning om. Yger har du tid (när vi har nått koncensus om en princip)?

Om Databox ska tas bort från samtliga språkartiklar skulle det behövas ett bra argument, så att vi kan överföra principen på andra ämnen som också har en vedertagen hierarki. Se t.ex. dalmatiska, forndanska, fornvästnordiska, fornöstnordiska, forngutniska, vediska, prakrit. Mallen har där likheter med {{Språkbox}}, så vad är det principiella problemet? Eller är problemfallen med övergivna hypoteser nu lösta? Om den ska tas bort kan det var ett bra tillfälle för någon att lägga in mall:språkbox manuellt (som inte är wikidatabaserad).

Skulle många av problemen vara lösta om mallen kunde visa källäge (t.ex. "tradition", "hypotes", "circa") och källa med fotnoter (t.ex. Bibelvers eller sagalitteratur)? Jag har kört fast lite i programmeringen kring det.

Ber om ursäkt för att jag har förorsakat er arbete och huvudbry. Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 10.57 (CEST)[svara]

Artiklar i bokstavsordning[redigera wikitext]

Abraham (patriark)[redigera wikitext]

Vad jag förstår finns ingen vetenskaplig evidens för att personen alls har existerat. Däremot är han en betydelsefull gestalt inom tre stora religioner. Men databoxen presenterar honom som en historisk person med födelse- och dödsår, släktingar mm. Var finns källorna till dessa uppgifter? På detaljplanet finns dessutom ingen samstämmighet mellan databoxarna för Abraham och hans söner Isak och Ismael. Jag menar att alla faktarutor, databoxar och "vanliga", ska ange källor till de uppgifter som lämnas. Jag menar också att mytologiska gestalter inte ska behandlas på samma sätt som historiska personer. Jag föreslår därför att databoxarna tas bort för Abraham och liknande gestalter. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 23.08 (CEST)[svara]

En allmän observation om religiösa gestalter, inklusive forntida personer som är historiskt belagda: Troende personer som inte är objektiva kommer alltid att POV-redigera Wikidata för att göra mer eller mindre mytiska gestalter historiska, och genom att lägga till alltför exakta uppgifter om personer levde för länge sedan. Därför är det riskabelt att använda mallen databox. Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 04.54 (CEST)[svara]
På vad sätt skiljer sig detta från hur löptexten beskriver honom? Saknar konstruktivt förslag på förbättring. Wikidata presenterar honom "enligt Bibeln" och "biblical figure". Är den svenska översättningen "biblisk person" bra? Borde tidiga bibliska figurer/karaktärer också betecknas som "legendary person" (svensk översättning "sägenomspunnen person")? Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 09.30 (CEST)[svara]
Jag ser en viktig principiell skillnad mellan löptext och faktaruta (oavsett hur den är genererad). I rutan fastslås "fakta" medan löptexten kan skrivas resonerande, ge olika alternativ och tala om vilka källor man baserar sig på. Löptexten kan dessutom redigeras och göras allt bättre. Databoxar ska som jag ser det användas endast för uppgifter som inte är ifrågasatta. Sådana finns inte för gestalter som Abraham. Mitt konstruktiva förslag är alltså att ta bort boxen. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 09.48 (CEST)[svara]

Alfred E. Neuman[redigera wikitext]

Kön: man Förnamn: Alfred, E. Efternamn: Neuman Hårfärg: Rött hår – Det blir oavsiktlig torr humor att pedantiskt ange uppgifter om tidningen MAD:s skämtfigur, inklusive hårfärg.

Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 04.13 (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)[svara]

Allmänfarlig sjukdom[redigera wikitext]

Som Anmälningspliktig sjukdom med tillägget att den allmänfarliga är specifik för Sverige. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.41 (CEST)[svara]

Andrees polarexpedition[redigera wikitext]

Boxens uppgifter om deltagare stämmer inte med artikelns och är uppenbart fel. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 23.56 (CEST)[svara]

Odiskutabelt. Syfte med att skriva här och inte åtgärda där? (Nu åtgärdat.) Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 09.53 (CEST)[svara]
Skall frågan uppfattas på detta sätt: ”Varför skriver du, Chandra Varena, här på diskussionssidan i stället för att rätta i artikeln?” (Vilket är samma sak som att rätta i Wikidata.)
Om jag får svara, skulle jag säga så här: Denna veckas omfattande diskussion (på flera diskussionssidor) leder, enligt min mening, till slutsatsen att det är de som vill använda det ovanliga och problematiska redigeringsverktyget databox, som själva måste säkerställa att databox är lämplig för ämnet, och att databox-faktarutan är 100 procent invändningsfri, både faktamässigt, stilmässigt, och i fråga om lämplighet för ämnet, redan innan databoxen publiceras. Införandet av databox är, enligt min mening, inget samarbetsprojekt, utan en principiellt diskutabel nyhet, som det åligger databox-entusiasterna att göra helt störningsfri innan databox-faktarutor publiceras, utan att påräkna hjälp från andra. Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 10.25 (CEST)[svara]
 Synpunkter åtgärdade Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Anmälningspliktig sjukdom[redigera wikitext]

Är enligt boxen en undertyp av sjukdom och av hälsoproblem. Det påminner mig om Strindbergs knappologi där han sorterade knappar:Knappar med ett hål,knappar utan ett hål, knappar med två hål, knappar utan två hål... Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.37 (CEST)[svara]

Asiaten[redigera wikitext]

Uppgiften om antalet döda är olika i boxen och i artikeln. Artikeln visar på en faktisk osäkerhet, boxen på en skenbar men ej källbelagd exakthet. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 23.45 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade (Men mallkoden bör vidareutvecklas så att osäkerheten kan visas som ett intervall.)Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Atlantisområdet[redigera wikitext]

Boxen upprepar administrativ info men ger inga koordinater eller byggnadsår eller annan info som kan vara intressant för läsaren. --Chandra Varena (diskussion)^

 Synpunkter åtgärdade Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Bagartorp[redigera wikitext]

Klart lämpligt objekt för faktaruta i och med koordinaterna och kartan. Men jag menar ändå att uppgifterna i boxen bör vara källbelagda. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 23.22 (CEST)[svara]

Barnmusik[redigera wikitext]

Texten i boxen är i stort sett intetsägande och motsäger delvis det som sägs i artikeln. Det finns som jag ser det ingen anledning att ha en faktaruta om ett sådant ämne. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 23.30 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade Instämmer. I ett tidigt skede stod det att barnmusikens ursprungsland var USA, utan källstöd varken i wikidata eller enwp-artikeln. Borttagen. Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 10.24 (CEST)[svara]

Big Brother 2000[redigera wikitext]

Databoxen ger samma info som artikelrubriken. Varför då en box? --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.48 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade. Borttagen. Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Bintje[redigera wikitext]

Bintje Potatissort Utmärkelse: Årets potatis i Tyskland – Komiskt oviktig uppgift.

Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 04.08‎ (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)[svara]

Det är en åsikt som man kan ha. Men faktum är att det finns en hel artikel om utmärkelsen på tyska och franska, så du har i alla fall två språkversioner emot dig vad gäller prisets relevans. Ainali diskussionbidrag 4 juli 2020 kl. 13.30 (CEST)[svara]
att nämna priset i löptexten är en sak, det kan vara intressant. Men det betyder inte att det är så betydande att det ska presenteras i en faktaruta. Menar jag. --Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 13.48 (CEST)[svara]
Jag tycker det, det särskiljer denna sort från andra. Däremot tycker jag att årtalet (som är angivet på Wikidata) borde visas upp. Ainali diskussionbidrag 4 juli 2020 kl. 14.45 (CEST)[svara]
I så fall Årets potatis vilket år? Och med källa. Och har priset bara delats ut denna enda gång? Och hur är det med andra länder, finns det potatispris även där? --Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 15.28 (CEST)[svara]
Håller med om att "vilket år" (2012) och "källa" [1], är sånt som bör ingå i artikeln. Har dock sett den motsatta åsikten att källor som finns i Wikidata inte bör presenteras i artiklarna.
Svaret på frågan om hur många gånger priset har delats ut hör däremot knappast hemma i artikeln om en enskild pristagare (potatissort) utan i en artikel om utmärkelsen som sådan. Frågan om det finns andra, liknande, utmärkelser i andra länder behöver inte heller besvaras i artikeln om en enskild pristagare av detta pris. Årets potatis i Tyskland verkar för övrigt vara en av en stor mängd liknande utmärkelser inom ramen för nature of the year (Q1969898), se de:Natur des Jahres eller den här listan från Wikidata där det framgår att den här typen av utmärkelse (P166) har delats ut i upp till 50 år.
Skulle du tycka att det vore bättre om texten "Årets potatis i Tyskland" vore en rödlänk, så här: Årets potatis i Tyskland, som uppmuntrar svwp-skribenter till att skapa denna artikel. Eller kanske en ILL-länk, så här: Årets potatis i Tyskland(de), som också ger den läsare som förstår lite tyska en möjlighet att få svar på vad det handlar om i väntan på en svenskspråkig artikel.
--Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 17.04 (CEST)[svara]
Det jag ifrågasatte var egenligen bara om - och i så fall varför- denna utmärkelse är så betydelsefull att den hör henna i faktarutan. Vad som skrivs om Bintje i artikeltexten har jag inga synpunkter på. Men du reser också en mycket viktig fråga om källor, som jag tar up på Bybrunnen eftersom den gäller svwp:s principer.--Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 18.44 (CEST)[svara]

Blodgrupp[redigera wikitext]

Boxen nästan tom och vad jag menar onödig. Bilden i boxen är kanske OK men måste i så fall förklaras. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 17.48 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade. Försedd med bildtext. Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Blåkulla[redigera wikitext]

Ingen av rubrikerna "Undertyp av" och "Föregås av" känns begripliga. Boxen tillför inget värde utan är snarast förvirrande. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 23.37 (CEST)[svara]

Jag tror att ändringen av “begripliga” till ”obegripliga” i föregående inlägg var ett misstag. Avsikten var väl att säga “Ingen av rubrikerna … känns begripliga”? Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.24 (CEST)[svara]
Det stämmer, tack. Jag ändrar tillbaka.-Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.51 (CEST)[svara]
 Synpunkter åtgärdade Databox borttagen. Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Branden i Notre-Dame de Paris[redigera wikitext]

Det som sägs i boxen är antingen självklart eller oencyklopediskt. Det mesta som står i rutan finns med redan i ingressens första mening. Engelsk och svensk text blandas. Ingen källa för orsaken, som i boxen anges som kortslutning men i artikeln anges som okänd. "Orsakar: Miljöförstöring" - ja säkert. Men varför anges just detta i en databox? Varför inte lika gärna "Sorg och bedrövelse, stora utlovade belopp för återuppbyggnad, inofficiell arkitektävling etc."? --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.28 (CEST)[svara]

Chokladboll[redigera wikitext]

Undertyp av konfekt låter väldigt konstlat. Skapad 1943 - vad säger att det publicerade receptet var nyskapande? Sverige, fast det står i texten att motsvarande recept publicerades i Danmark. Dessutom ej källbelagt i boxen. Alltså inte mkt substans utöver ingredienserna. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 18.23 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade. Upptäckte i samband med det vandallism på svenska men i engelska fält, vilket aldrig visades av databox.Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]

De sju dödssynderna[redigera wikitext]

Översättningarna till svenska är inte samma som i artikeln. Dessutom :rubriken Undertyp av känns konstlad och ger inget, här som i många andra fall. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 20.07 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade Jo översättningarna är en äkta delmängd av artikelns översättningar, och har justerats lite. Artikeln anger även alternativa översättningar enligt fler källor.Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 21.47 (CEST)[svara]

Fascism[redigera wikitext]

"Undertyp av" och "Egenskaper" ger identisk info. Jag menar att "Undertyp av" är en svårbegriplig variabel för en politisk ideologi. Motsats till antifascism är väl en truism. Kopplingen till Italien är missvisande. Fascism har funnits och finns på många ställen. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 17.41 (CEST)[svara]

Justerade lite. Men databox i politiska ideologier har varit problematiskt förr. Jag har inga invändningar mot att ta bort mallen även från denna artikel.Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 21.40 (CEST)[svara]
Bra att ta bort den tycker jag. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 22.15 (CEST)[svara]
 Synpunkter åtgärdade Problemen löstes först, men jag tog senare bort mallen eftersom det generellt är tveksamt att använda den vid politiska ideologier.Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]

Fix idé[redigera wikitext]

Janet anges som "upptäckare eller skapare". I löptexten stod att han myntade begreppet. Det är inte samma sak. Ordet upptäckare kan ibland vara tillämpbar för specifika sjukdomar, men knappast för symptom. Men även för sjukdomar är det oftast så att "upptäckaren" inte upptäckte sjukdomen utan kartlade dess orsaker. Folk visste nog att de hade mässling redan innan viruset hittades. Och ordet "skapare" när det gäller sjukdomar är en grov anklagelse. --Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 07.46 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]

Fågelhandlaren[redigera wikitext]

Databox med bra rubriker men boxen anger bara en librettist medan artikeln anger två. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 22.23 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]

Glamrock[redigera wikitext]

Rubrikerna "Skapad år - Följs av - Ursprungsland" ger sken av en lineär process som inte är riktigt tillämpbar på konstnärlig verksamhet. Dessa exakta uppgifter stödjs inte heller av artikltexten. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 18.37 (CEST)[svara]

Delvis åtgärdad. De exakta årtalen är nu ersatta med decennier. Klickar man på pennan bredvid uppgiften ser man att nu finns källa för den följden på Wikidata, och kommer därmed sannolikt att visas i faktarutan när mallkoden har åtgärdats. Jag vet att det är emot våra principer att hänvisa till en annan wiki - frågan är om vi vill vänta på detta.Tomastvivlaren (diskussion) 10 juli 2020 kl. 01.07 (CEST)[svara]

Isak (Bibeln)[redigera wikitext]

Förnamn: Itzhak – Oavsiktlig torr humor. ”Förnamn” passar inte i en tidsålder och en kultur som inte hade släktnamn.

Död: 1978 – Vandalism i Wikidata har inte uppmärksammats. Som framgått av diskussionerna är det svårt att bevaka ändringar på Wikidata.

Gravort: Makpelagrottan – Religös tradition kan missuppfattas som faktum av läsaren.

Allmän observation: Det är vanskligt att ha faktarutor om personer som inte är säkert historiska personer. Se Abraham (patriark) ovan.

Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 04.07‎ (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)[svara]

Ismael[redigera wikitext]

Motsvarande synpunkter som för Isak och Abraham samt det anmärkningsvärda att det är Bibelns version av gestalten som presenteras trots att islam ger en annan version. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 08.11 (CEST)[svara]

Josef, Jakobs son[redigera wikitext]

Samman synpunkter som under Abraham (patriark) ovan.

Förnamn: Yosef Född 1562 f.Kr. Död 1452 f.Kr. – Se anmärkningar om Isak ovan.
Gravort: Josefs grav – Var annars?
Sysselsättning: religiös ledare Ägare av Josefs blodiga mantel Bostad Judeen, forntida Egypten Religion monoteism – Oavsiktlig torr humor
Helgondag 4 september – I vilket samfund?

Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 04.41‎ (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)[svara]

Angående gravort (P119): Detta blir nog bättre när det finns en artikel om Josefs grav (Q1297538) i svwp som då blir länkad. I många (16) andra språkversioner finns det redan artiklar, se till exempel en:Joseph's Tomb som dessutom är klassad som en "bra artikel". --Larske (diskussion) 3 juli 2020 kl. 05.03 (CEST)[svara]
Jo, det blir bättre när Josefs grav är skriven. Min poäng är att den som sätter in en faktaruta behöver göra sådana saker innan rutan sätts in. En faktaruta skall enligt min mening vara invändningsfri när den publiceras. Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 05.48 (CEST)[svara]
Den är skriven nu. Tomastvivlaren (diskussion) 3 juli 2020 kl. 14.03 (CEST)[svara]
 Synpunkter delvis åtgärdade. "Biblisk person" nu ersatt av "Mänsklig biblisk gestalt" i dessa artiklar, för att indikera osäkerheten. Sysselsättning nu mer detaljerat enligt Bibeln. Om mallen kunde visa bestämning och referens skulle det nu stå "(tradition)" eller bibelkälla efter flera av uppgifterna. Ordet "tradition" brukar vad jag förstår användas om källor som nedtecknades senare än Bibeln. Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]

Krimgotiska[redigera wikitext]

Krimgotiska Utdött östgermansk språk Dialekt – Vad menas med ”dialekt”?
Administrativt område: Krim – Anakronistiskt
Lingvistisk typologi: betoningsrytmiskt språk – Hur vet man det? Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 juli 2020 kl. 04.23‎ (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)[svara]

Artikeln saknar källor. Då är en faktamall som introducerar fler uppgifter (som kan förvåna) nog att börja i fel ände.--Paracel63 (diskussion) 3 juli 2020 kl. 23.43 (CEST)[svara]
 Synpunkter åtgärdade Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]

Magaliesbergen[redigera wikitext]

Lämpar sig väl för infobox, bra urval av fakta. Men högsta höjd anges olika i artikeln och i boxen. --Chandra Varena (diskussion) 3 juli 2020 kl. 22.01 (CEST)[svara]

 Synpunkter åtgärdade En källa som jag har angivit i databox säger att databox har rätt, (samma som Lsjbot brukar använda för sina bottskapade artiklar). Andra källor ger artikeln rätt. Finns det någon auktoritativ källa kring bergs höjder? Databox visade båda höjderna, men nu är databox utbytt mot annan icke wikidatabaserad mall, som enbart visar artikelns uppgift, utan att källbelägga.Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.38 (CEST)[svara]
Ett av problemen med lsjbots artiklar är att geonames inte är en bra källa. 1627 m.ö.h. är höjden vid koordinaterna i geonames ungefär i mitten av den flera mil långa bergskedjan. Andra platser i Magaliesbergen kan ha högre eller lägre höjd. För en bergskedja är nog den högsta höjden mest intressant att presentera. Den är 1852 eller 1853 m.ö.h. enligt olika Wikipedior, men dåligt med källor utom tyska Wikipedia som hänvisar till en atlas som jag inte kan kontrollera. Nationalencyklopedins världsatlas har en topp på 1853 m på rätt plats, men visar varken toppens eller bergskedjans namn. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 5 juli 2020 kl. 14.03 (CEST)[svara]
Tack! Då sänkte jag rangen av wikidatauppgiften om höjd 1627 möh till orekommenderad, och la in motiv till sänkningen att det är ett medelvärde.Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 14.55 (CEST)[svara]

Mowgli[redigera wikitext]

Databoxen är en salig blandning av slumpvis valda uppgifter om en fiktiv figur och hans presentation i olika media. Ta bort!! Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.12 (CEST)[svara]

Databoxen är redan bortplockad en gång. Det återställdes av Användare:Kyllo med motiveringen "Ändra istället för radera". Det tycker jag är helt fel, den som vill använda mallen i en artikel bör se till att mallen inte försämrar artikeln. 90.227.175.244 4 juli 2020 kl. 09.38 (CEST)[svara]
 Synpunkter åtgärdade Ett bra försvar för Kyllo är att enligt dess wikidatahistorik var problemen då lösta av Wvs, men har sedan återsställts fram och tillbaka. Spädbarnet Mowglis far (Q24718319) har inte en artikel på något språk så det är svårt att förstå varför den läggs tillbaka. @Infovarius: Tomastvivlaren (diskussion) 4 juli 2020 kl. 11.37 (CEST)[svara]

Måne (mytologi)[redigera wikitext]

Det blir rätt komiskt när mytologi pressas in i faktamallar. Dessutom finns ett intressant ämne att undersöka närmare: Var (är?) Måne en gud, som sägs i löptexten, eller en jätte eller en man, som sägs i databoxen? Och varför presenteras fadern men inte modern? - - - - Ta bort!! --Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.47 (CEST)[svara]

I databoxen finns ordet "mångud", det är dessutom länkat. Såg du inte det? Löptexten och databox ger därför ingen motstridig bild angående om Måne är en gud eller ej.
Nu har Måne (Q739765) också fått värdet Natt (Q576795) på egenskapen mor (P25)
--Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 09.15 (CEST)[svara]
Det stod i boxen att Måne är en man och en jätte. Är jättar gudar? --Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 09.24 (CEST)[svara]
Jag känner inte till om just Måne är en jätte, men enligt svenskspråkiga Wikipedia finns det fyra artiklar som är kategoriserade som såväl Kategori:Gudar i nordisk mytologi som Kategori:Jättar i nordisk mytologi, vilket jag tolkar som att det som fullt möjligt att en jätte/jättinna också är en gud/gudinna.
--Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 09.39 (CEST)[svara]
Hej Larske (jag kan inte pinga när jag skriver på mobilen men hoppas du ser detta). Jag var kanske onödigt polemisk i min kommentar men det jag ville säga var att mytologi och fakta inte går så bra ihop. Vi kan nog aldrig helt reda ut förhållandet mellan olika mytologiska gestalter och grupper, och både i svwp och på andra ställen finns det olika tolkningar. Och just därför bör vi, menar jag, inte presentera någon av tolkningarna som fakta.--Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 10.02 (CEST)[svara]
OK, jag har läst detta. --Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 11.24 (CEST)[svara]
@Srv.rosen: kanske kan bidra har. Du gjorde tidigare en initierad genomgång av ett antal databoxar i artiklar om asagudar. (Där låg svårigheten främst i att NE och enwp hade fel, men jag justerade både enwp och wikidata enligt hur du hade skrivit i svwp och de urkunder du uppgav i diskussionen.)Tomastvivlaren (diskussion) 5 juli 2020 kl. 11.51 (CEST)[svara]
@Tomastvivlaren: Kort svar på frågan om samma figur kan vara både gud och jätte. Svaret är ja. (Men inga begrepp är väldefinierade, och det finns motsägelser i texterna.) Gudarna härstammar från jättar. Odens mor Bestla var jättinna; fadern var av mer obestämbar art. Asarna är Oden samt Odens söner och "ättförda söner" (Lokasenna 16). Hit räknas vanerna, i varje fall Njord och Frej, samt Loke som var en av asarna, men son till en jätte. Asynjorna är enl. Snorre asarnas hustrur och döttrar. Eftersom asarna inte gifte sig inom den egna ätten måste hustrurna ha tillhört andra ätter. De kvinnor som i databoxen för Oden kallas "livspartner" är alla jättinnor utom Freja, som tillhör vanerna, men som Snorre kallar "den främsta asynjan efter Frigg".
Betr. Måne (Máni). Wp:s artikel är bra och jag ser inget fel i databoxen. Att kalla honom en "mångud" är väl rimligt även om ätten är okänd. (Hans syster Sol räknas till asynjorna, men det säger ingenting om brodern.) Källorna är få: Vafþrúðnismál 23 och Gylfaginning kap. 11. Här står faktiskt ingenting om hans ätt. Men det finns ett fåtal källor till, nämligen kenningar, av vilka några har betydande ålder. Finnur Jónsson drog av dessa, bl.a. Guttorm sindre, Hákonardrápa 8, följande slutsats: (D)isse kenninger viser, at Máni som person er opfattet som et jættevæsen, eller mulig ligger en myte, vi ikke kender, til grund. Se Finnur Jónsson, Lexicon Poeticum. Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog, København 1931. Uppslagsord: máni /Srv.rosen (diskussion) 6 juli 2020 kl. 10.56 (CEST)[svara]

Mässling[redigera wikitext]

Artikeln har två faktaboxar. Den undre är helt obegriplig för mig och förmodligen för de flesta wp-läsare. Den övre (databoxen) staplar facktermer och symptom på ett sätt som inte heller hör hemma i en encykolopedi. Dessutom nämns ett enda utbrott och sjukdomens namn härleds från "röd". Jag menar att faktarutor om sjukdomar inte ska ge sken av att kunna ge hjälp för diagnos eller behandling. De ska inte heller förutsätta kunskap om medicinsk terminologi. Och, som jag påpekar i nästan alla kommentarer om databoxar, uppgifterna måste vara källbelagda. ==Chandra Varena (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.04 (CEST)[svara]

Den undre faktaboxen i artikeln Mässling är inte skapad av mallen {{Databox}}, den är skapad av mallen {{Faktamall hälsotillstånd}} som inte hämtar några uppgifter från Wikidata. Synpunkter på den mallen, som för tillfället används i 1 430 artiklar i svwp, och förslag på hur den kan förbättras tas lämpligen på malldiskussionssidan. De två mallarna används tillsammans i 10 artiklar, varav Mässling är en.
--Larske (diskussion) 4 juli 2020 kl. 08.40 (CEST)[svara]

Pompeji[redigera wikitext]

Jag har skrivit detaljerade kommentarer på artikelns diskussionssida.--Chandra Varena (diskussion) 12 juli 2020 kl. 08.55 (CEST)[svara]

Allmänna kommentarer[redigera wikitext]

Undertyp av, del av[redigera wikitext]

Jag ser till min glädje att många av mina kommentarer har lett till åtgärder. En generell synpunkt som jag tror skulle förbättra många boxar är att ta bort parametrarna "Undertyp av" eller "Del av" De ger intryck av att de finns en strikt kategoriseringsordning även i de fall där kategoriseringen är ganska godtycklig, och i många fall tillför de ingen information utan kan snarare upplevas som irriterande. Se till exempel De sju dödssynderna och Gersimi. --Chandra Varena (diskussion) 10 juli 2020 kl. 09.19 (CEST)[svara]

@Chandra Varena: Detta är en principiellt viktig diskussion. Jag kan tänka mig att möjliggöra att man anpassar databox individuellt för varje artikel. Men isåfall behöver jag konkreta exempel där det verkligen skulle lösa något problem.
1. Finns det något fall där man bör visa egenskaperna "Undertyp av: X" eller "Del av: Y", men bör döpa radetiketterna till något annat än "Undertyp av" och "Del av"? Till vad?
2. Om mallen hade en parameter för att välja vilka egenskaper som ska döljas, i vilka fall tycker du då att det skulle vara mest värdefullt att dölja "Undertyp av: X" och "Del av: Y"? När är det värdefullt att behålla dem?
Se
I de fall databoxen visar en punktlista med flera nivåer (t.ex. del av X som är del av Y) så visar ovanstående listor bara första nivån (X).
Jag har sett att "Del av" ibland används för att visa att platser är del av en större ort (t.ex. i Herculanium). Mer vanligt är att istället använda "Tillhör administrativ enhet", och "Plats" för det ändamålet. Se
Tomastvivlaren (diskussion) 11 juli 2020 kl. 23.23 (CEST)[svara]
Hej@Tomastvivlaren:. Tyvärr kan jag nog inte svara på din fråga. Att gå in i Wikidatas listor känns alltför krångligt. Men generellt kan jag säga att "undertyp av" känns väldigt formaliserande och bara bör användas där det ger värdefull information som inte förmedlas i artikelnamnet eller på annat sätt, och inte är självklar. Men några tydliga exempel kommer jag inte på, i alla fall inte nu. Återkommer kanske... Godnatt från --Chandra Varena (diskussion) 11 juli 2020 kl. 23.44 (CEST)[svara]

Anpassning till varje artikel[redigera wikitext]

En "dum" fråga: Om man ska anpassa boxen för varje enskild artikel - vad är då vitsen med att alls länka den till Wikidata? Varför är det bättre än att göra vanliga faktarutor som vi har kontroll över inom svwp? --Chandra Varena (diskussion) 12 juli 2020 kl. 09.06 (CEST)[svara]

Exakt. Det är just därför jag har stretat emot lite när folk har föreslagit att koden ska tillåta anpassning. Det kan bli frestande att overrajda wikidata istället för att lösa problemen där. Men förmodligen blir det i väldigt få fall som den anpassas.Tomastvivlaren (diskussion) 12 juli 2020 kl. 10.01 (CEST)[svara]
Jag tycker att genomgången av många artiklar ovan tyder på att det väldigt lätt blir fel om man plockar info rakt av från wikidata, och inte minst då rubrikerna i boxen som kan bli väldigt klumpiga m de inte anpassas till artikeln. Så vad är syftet med att alls ha dessa länkade boxar, i stället för vanlga faktarutor? --Chandra Varena (diskussion) 12 juli 2020 kl. 15.02 (CEST)[svara]