Katsa

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Katsa (även kallad katsegård och kasse) är ett fast fångstredskap för fisk. Det börjar med ett ledverk ("staket") vinkelrätt utgående från en strand. Ledverket består av en rad i botten tätt nerslagna störar, så tätt att större fiskar ej kan komma emellan. Ledverket avslutas ute i sjön av en bur, likaledes uppbyggd av störar. Buren är försedd med ett mycket litet hål, dit fisken hittar in. En avslutande strut i buren gör att fisken har svårt att hitta ut.

Småfisk slinker igenom ledverket, vilket minskar oönskad bifångst i buren.

Numera är katsorna vanligen av metall, med en stadigare stomme överdragen med nät av metalltråd, och i ett format som går att hantera för hand. Katsan läggs på bottnen en bit från stranden. Då den skall vittjas fiskas den upp med ett snöre fäst vid ett flöte.

Se även[redigera | redigera wikitext]