Kemisk evolution

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kemisk evolution kan syfta på:

  • Nukleosyntes – fysikaliska processer som skapar nya atomkärnor ur tidigare existerande nukleoner och subatomära partiklar
  • Abiogenes – om livets uppkomst ur icke-liv
  • Molekylär evolution – processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden