Kemisk reaktion

Från Wikipedia
Version från den 22 oktober 2014 kl. 14.42 av Tegel (Diskussion | Bidrag) (Rullade tillbaka redigeringar av 80.244.196.251 (diskussion) till senaste version av Sjunnesson)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppslagsordet ”Reaktion” leder hit. För reaktion i politisk mening, se Reaktionär.
Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak
Olika typer av kemiska reaktioner.

En kemisk reaktion är när ett eller flera kemiska ämnen, reaktanter, reagerar med varandra på något sätt, och bildar ett eller flera nya ämnen, produkter. För att en kemisk reaktion ska ske krävs energi i någon form, oftast i form av värme, men det finns även reaktioner som drivs av ljus och av elektrisk energi.

De delar av kemin som fokuserar på energiförändringarna under kemiska reaktioner är termokemi, fotokemi och elektrokemi.

Fotosyntesen, som är växternas sätt att ta upp energi från solljus, är en serie fotokemiska reaktioner. Fosforescens är också en fotokemisk process. Kemiska reaktioner som frigör eller drivs av elektrisk energi kallas elektrokemiska reaktioner.[1]

I en kemisk reaktion behöver inte alla tillgängliga reaktanter bilda produkter. Förhållandet mellan reaktanter och produkter vid avslutad reaktion kallas kemisk jämvikt, och kan med hjälp av termodynamik kopplas till skillnaden i energi mellan reaktanterna och produkterna. Kemiska reaktioners hastighet studeras inom reaktionskinetik. Reaktionsmekanismer beskriver i detalj förloppen under kemiska reaktioner. Enkla reaktionssteg kallas elementarreaktioner eller elementarprocesser.[1]

Det finns flera typer av kemiska reaktioner, till exempel redoxreaktioner.

Man skiljer mellan exoterma och endoterma reaktioner. Vid en exoterm reaktion frigörs energi i form av värme. Under en endoterm reaktion förbrukas istället värme. De flesta reaktioner är exoterma.[1]

Homogena reaktioner kallas de som sker i fast, flytande eller gasfas. En reaktion som sker i en fasgräns kallas heterogen reaktion.[1]

En katalysator är ett ämne som kan starta en kemisk reaktion eller göra så att den går snabbare, utan att själv förbrukas.[2] Katalysatorer kan vara fasta, flytande eller gasformiga ämnen.[3]

Källor

Noter

  1. ^ [a b c d] kemisk reaktion. http://www.ne.se/lang/kemisk-reaktion, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-09.
  2. ^ katalysator. http://www.ne.se/enkel/katalysator, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-09.
  3. ^ katalysator. http://www.ne.se/lang/katalysator, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-09.