Hoppa till innehållet

Kinesiska namn

Från Wikipedia

Kinesiska personnamn består av två delar, som i kinesiska pass har samma engelska översättning som de svenska efternamn och förnamn. På kinesiska skrivs emellertid dessa delar i omvänd ordning mot de flesta västerländska språk,[1] alltså med "efternamnet" före "förnamnet". Situationen kompliceras av att namn på kineser bosatta i västvärlden eller som på annat sätt har internationell anknytning, ibland skrivs på västliga språk i västlig ordning.

Det kinesiska namnskicket med "efternamnet" först gäller också för flera andra östasiatiska språk som koreanska, japanska, vietnamesiska och burmesiska. När sådana namn återges på ett västligt språk, varierar emellertid ordningen. Sålunda skrivs moderna japanska namn i västvarlden alltid i västlig ordning.

På kinesiska skrivs personnamn i allmänhet med tre men inte sällan med två tecken, som vardera representerar en stavelse. Det första tecknet är släktnamnet (姓, xìng) och det eller de följande det givna namnet eller "förnamnet" (名, míng). Enligt pinyin-transkriptionen, som används (utan tonmarkeringar) i officiella dokument i Folkrepubliken Kina, skrivs de båda stavelserna i det givna namnet samman som ett ord. I namnet Mao Zedong (毛泽东, pinyin Máo Zédōng) är alltså Mao (毛) familjenamnet och Zedong (泽东) det givna namnet.

I andra transkriptionssystem kan det givna namnet skrivas samman med bindestreck, t.ex. Chiang Kai-shek (蒋介石 pinyin Jiǎng Jièshí), men det kan också skrivas som skilda ord. Ett exempel på detta är Hongkongs tidigare ledare Tung Chee Hwa (också skrivet C.H. Tung och Tung Chee-hwa, traditionellt 董建華, förenklat 董建华, pinyin Dǒng Jiànhuá). Skillnaderna mellan olika transkriptioner visar hur stora skillnader det är mellan syd- och nordkinesiskt språk. För mindre kända personer med särskrivna trestavelses namn eller med tvåstavelsesnamn kan det ibland vara svårt att avgöra om namnet är skrivet i kinesisk eller i västlig ordning.

Förutom xing och ming var bruket av stilnamn, zi vanligt fram till början av 1900-talet, och många historiska personer är dessutom kända under sina "smeknamn", hao.

Eftersom det inte görs något tomrum mellan släktnamn och givet namn när dessa skrivs med tecken, får man i osäkra fall tillgripa följande tumregel:

  1. Om namnet består av två eller tre tecken, så är antagligen det första tecknet familjenamn och resten det givna namnet.
  2. Om namnet har fler än tre tecken, så är de två första tecknen familjenamn och resten det givna namnet.

Givna namn eller "förnamn"[redigera | redigera wikitext]

Kinesiska givna namn eller "förnamn" har ofta en specifik betydelse, som kan variera över vida gränser. Ofta uttrycker det en egenskap som föräldrarna ville att deras barn skulle få. Pojkar kan ha namn som anspelar på styrka, klokhet eller mod, medan flicknamn ofta anspelar på estetiska kvaliteter. Det kan anspela på politik, på religion, på vädret eller årstiden då barnet blev fött eller på astrologiska förutsägelser. Ett astrologiskt betingat pojknamn är Hailin (海林), översatt "havskog", som skall kompensera för brist på elementen vatten och trä i barnets horoskop.[2]

Det som inte förekommer på kinesiska är att barn får namn efter äldre släktingar eller efter berömda personer.

I vissa familjer eller ätter är den första stavelsen av det givna namnet en generationsmarkör, som är gemensam för alla som tillhörde samma generation av ätten. Mao Zedong (毛泽东) och hans yngre bröder Mao Zemin (毛泽民) och Mao Zetan (毛泽覃) hade generationsmarkören Ze (泽), som gott kunde ha valts flera generationer tidigare. - Med den kinesiska ettbarnspolitiken är systemet med generationsmarkörer mindre framträdande idag.

Ett liknande fastän mindre formellt drag är när föräldrarna själva väljer en gemensam första stavelse för sina barns namn. En dotter född i januari kan till exempel få namnet Xuefen (雪芬, pinyin Xuěfēn) medan hennes yngre syster kan heta Xuefang (雪芳). Här betyder Xue snö och det sammansatta ordet fenfang (芬芳 pinyin fēnfāng) väldoft eller väldoftande. Båda namnen har alltså betydelsen "väldoftande snö".

Kinesiska småbarn får ofta ett smeknamn kallat "mjölknamn" (乳名, rǔmíng) som kan bildas på olika sätt. Man kan fördubbla sista stavelsen i namnet, eller sätta Xiao (小=liten) eller A (阿 utan betydelse, låter sött) framför denna. Som exempel kan ett barn med namnet Huang Yunting (黃雲婷) kallas Tingting (婷婷), Xiaoting (小婷), Ating (阿婷) eller eventuellt Ayun (阿雲).

Smeknamnen kan också ange plats i en syskon- eller kusinskara, till exempel Yidan (一胆), Erdan (二胆), Sandan (三胆), där dan (胆, pinyin dǎn) betyder djärv.

Kineser med utlandskontakter tar ibland ett västerländskt, oftast engelskt förnamn och använder det tillsammans med det egna familjenamnet. Ett känt exempel är skådespelaren och kampsportsartisten Bruce Lee. För västerlänningar utan kunskaper i kinesiska är ett sådant namn lättare att komma ihåg än ett rent kinesiskt namn. Sådana västliga förnamn ligger ibland närmare kinesiska namntraditioner än västerländska, som till exempel "Snow", "Apple", "Candy".

Släktnamn[redigera | redigera wikitext]

Följande tabell listar de 60 vanligaste släktnamnen med uttalsskrivning i standardkinesiska och kantonesiska enligt [3][4][5][6].

Anmärkningar till tabellen: Under Annan står transkriptioner, som fanns redan innan de enhetliga systemen infördes och framför allt används av utlandskineser och vissa dialekter. Diakritiska tecken, som anger tonen, skrivs inte ut i officiella dokument, såsom pass.

漢字/汉字 hànzì Standardkinesiska Kantonesiska Andra dialekter
Trad Förenkl Pinyin W-G1 Annan Jyutping Yale/py Annan
1 Wáng Wang   Wong4 Wong Vong Ong
2 Chén Ch'en (Chen) Chern Can4 Chan Chun Tan, Ding
3 Li Lee Lei5 Lee   Ly, Le
4 Zhāng Chang   Zoeng1  Cheung    
5 Liú Liu Liou Lau4 Lau Liao  
6 Yáng Yang   Joeng4 Yeung    
7 Huáng Huang Hwang Wong4 Wong   Vong
8 Wu Woo Ng4 Ng    
9 Lín Lin   Lam4 Lam Lum Lim
10 Zhōu Chou Joe Zau1 Chow    
11 Yeh   Jip6 Yip Ip  
12 Zhào Chao   Ziu6 Chiu Jiu  
13 Lü (Lu)   Leoi5 Lui    
14 Hsü (Hsu)   Ceoi4 Tsui    
15 Sūn Sun Suen Syun1 Sun / Suen    
16 Zhū Chu   Zyu1 Chu Chue Gee, Ju
17 Gāo Kao   Gou1 Ko Go  
18 Ma   Maa5 Ma Mah  
19 Liáng Liang   Loeng4 Leung / Leong Lang  
20 Guō Kuo   Gwok3 Kwok    
21 Hê, Ho   Ho4 Ho    
22 Zhèng Cheng Jehng Zeng6 Cheng    
23 Hu   Wu4 Wu Woo  
24 Cài Ts'ai (Tsai)   Coi3 Choi Choy  
25 Zēng Tseng Tzeng Cang4 Tsang    
26 Shē She   Se4 Sheh    
27 Dèng Teng   Dang6 Tang Dung  
28 Shěn Shen   Sam2 Sum Shum  
29 Xiè Hsieh Sheih Ze6 Tse   Cheah
30 Táng T'ang (Tang)   Tong4 Tong    
31 Hsü (Hsu)   Heoi2 Hui    
32 Luó Lo   Lo4 Lo Law, Lowe  
33 Yuán Yüan (Yuan)   Jyun4 Yuen    
34 Féng Feng Ferng Fung4 Fung / Fong    
35 Sòng Sung Soong Sung3 Shung (?)    
36 Su   Sou1 So    
37 Cáo Ts'ao (Tsao)   Cou4 Cho    
38 Lu   Luk6 Luk (?)    
39 Mài Mai   Maak6 Mak Muk  
40 Dǒng Tung   Dung2 Tung    
41 Yü (Yu)   Jyu1 or Jyu4? Yu    
42 Hán Han   Hon4 Han    
43 Rèn Jen   Jam4 or Jam6? Yam Yum  
44 Jiǎng Chiang Chung Zoeng2 Cheung Chiang  
45 Ku   Gu3 Gu Goo  
46 Zhōng Chung   Zung1 Chung    
47 Fāng Fang   Fong1 Fong    
48 Tu   Dou6 To / Do    
49 Dīng Ting   Ding1 Ting Ding  
50 Yáo Yao   Jiu4 Yao    
51 Pān P'an (Pan)   Pun1 Poon    
52 Jiāng Chiang   Goeng1 Geung    
53 Tán T'an (Tan)   Taam4 Tam Tom Hom
54 Qiū Ch'iu (Chiu) Chiou Jau1 Yau    
55 Xiao Hsiao   Ciu3 Chiu    
56 Jīn Chin Kim Gam1 Kam Gum  
57 Jiǎ Chia   Gaa2 Ga    
58 Tián T'ien (Tien)   Tin4 Tin    
59 Cuī Ts'ui (Tsui) Tsuei Ceoi1 Cheui (?)    
60 Chéng Ch'eng (Cheng)   Cing4 Ching    
  1. Inofficiella versioner av Wade-Giles transkription utan diakritiska tecken inom parentes, som det mestadels används idag i Taiwan.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ungerska är undantaget. Där skriver man som på kinesiska "efternamnet" före "förnamnet"
  2. ^ De kinesiska elementen varav den synliga världen är uppbyggd, är fem till antalet. De är trä, eld, jord, metall och vatten.
  3. ^ zhongwen.com – Most common 200 surnames
  4. ^ Lin Yu-tang Chinese-English Dictionary of Modern Usage Pinyin och transkriberingen Jyutping för kantonesiska
  5. ^ Lin Yu-Tang dictionary Namn för kantonesiskt bruk
  6. ^ Yahoo! Hong Kong Arkiverad 5 mars 2020 hämtat från the Wayback Machine. Familjenamn i gängse kantonesisk översättning

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]