Kinesiska namn

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

I kinesiska namn står familjenamnet (姓, xìng) alltid först och det givna personnamnet (名, míng) sist, till exempel Wang Mang (王莽 pinyin: Wáng Măng), där Wang är familjenamn och Mang motsvarar vårt "förnamn".

Oftast består de kinesiska namnen av tre tecken. Av gammal tradition är det första, familjenamnet, det andra generationsmarkören och den sista personnamnet. På grund av enbarnspolitiken, har användandet av generationsmarkör blivit allt ovanligare. Tvåstaviga namn är därför ganska vanligt förekommande på Fastlandskina.

Familjenamnen härrör från gamla kinesiska släktnamn och är oftast enstaviga men ett fåtal tvåstaviga förekommer. Det givna namnet består som regel av ett eller två tecken. Men trots att det är två tecken är det ett namn, i det fallet ett tvåstavigt namn som enligt sinologer ska skrivas ihop till ett namn med stor begynnelsebokstav och liten i mitten till exempel Zedong inte Ze Dong om det transkriberas västerländskt. Med familjenamnet blir det då Mao Zedong. Utanför folkrepubliken Kina skrivs ofta namnet inte ihop eller skrivs med bindestreck vid transkription. Två huvuddelar med ordningsföljden släktnamn följt av ett givet namn är gängse östasiatiskt namnbruk även i Japan, Korea, Vietnam och ofta i Thailand.

Förutom xing och ming var bruket av stilnamn, zi vanligt fram till början av 1900-talet, och många historiska personer är dessutom kända under sina "smeknamn", hao.

Eftersom det inte görs något tomrum mellan familjenamn och givet namn när dessa skrivs med tecken, får man i osäkra fall tillgripa följande tumregel:

  1. Om namnet består av två eller tre tecken, så är antagligen det första tecknet familjenamn och resten det givna namnet.
  2. Om namnet har fler än tre tecken, så är de två första tecknen familjenamn och resten det givna namnet.

Wang är det vanligaste familjenamnet och betyder "kung". Det är inte ovanligt att kvinnoförnamn består av två likadana tecken, till exempel Jiajia. Detta är dock oftast inte deras riktiga namn utan bara ett smeknamn. Till små barn brukar man ofta dubblera det sista tecknet i namnet när man talar till dem.

Det förekommer att personer med utlandskontakter tar sig ett nytt, västerländskt klingande "förnamn", som kanske liknar det egna givna namnet och då också vänder på ordningsföljden när de presenterar sig, till exempel Bruce Lee. Detta för att underlätta för västerlänningar, som oftast inte kan komma ihåg kinesiska namn. Ibland är dock de tagna namnen inte alls vanliga västerländska namn, de bara låter västerländska. Ex. "Snow", "Apple", "Candy".

Familjenamn[redigera | redigera wikitext]

Följande tabell listar de 60 vanligaste släktnamnen med uttalsskrivning i standardkinesiska och kantonesiska enligt [1][2][3][4].

Anmärkningar till tabellen: Under Annan står transkriptioner, som fanns redan innan de enhetliga systemen infördes och framför allt används av utlandskineser och vissa dialekter. Diakritiska tecken, som anger tonen, skrivs inte ut i officiella dokument, såsom pass.

漢字/汉字 hànzì Standardkinesiska Kantonesiska Andra dialekter
Trad Kort Pinyin W-G1 Annan Jyutping Yale/py Annan
1 Wáng Wang   Wong4 Wong Vong Ong
2 Chén Ch'en (Chen) Chern Can4 Chan Chun Tan, Ding
3 Li Lee Lei5 Lee   Ly, Le
4 Zhāng Chang   Zoeng1  Cheung    
5 Liú Liu Liou Lau4 Lau Liao  
6 Yáng Yang   Joeng4 Yeung    
7 Huáng Huang Hwang Wong4 Wong   Vong
8 Wu Woo Ng4 Ng    
9 Lín Lin   Lam4 Lam Lum Lim
10 Zhōu Chou Joe Zau1 Chow    
11 Ye Yeh   Jip6 Yip Ip  
12 Zhao Chao   Ziu6 Chiu Jiu  
13 Lü (Lu)   Leoi5 Lui    
14 Hsü (Hsu)   Ceoi4 Tsui    
15 Sūn Sun Suen Syun1 Sun / Suen    
16 Zhū Chu   Zyu1 Chu Chue Gee, Ju
17 Gaō Kao   Gou1 Ko Go  
18 Ma   Maa5 Ma Mah  
19 Liáng Liang   Loeng4 Leung / Leong Lang  
20 Guō Kuo   Gwok3 Kwok    
21 Hê, Ho   Ho4 Ho    
22 Zheng Cheng Jehng Zeng6 Cheng    
23 Hu   Wu4 Wu Woo  
24 Cai Ts'ai (Tsai)   Coi3 Choi Choy  
25 Zēng Tseng Tzeng Cang4 Tsang    
26 Shē She   Se4 Sheh    
27 Deng Teng   Dang6 Tang Dung  
28 Shěn Shen   Sam2 Sum Shum  
29 Xie Hsieh Sheih Ze6 Tse   Cheah
30 Táng T'ang (Tang)   Tong4 Tong    
31 Hsü (Hsu)   Heoi2 Hui    
32 Luó Lo   Lo4 Lo Law, Lowe  
33 Yuán Yüan (Yuan)   Jyun4 Yuen    
34 Féng Feng Ferng Fung4 Fung / Fong    
35 Song Sung Soong Sung3 Shung (?)    
36 Su   Sou1 So    
37 Caó Ts'ao (Tsao)   Cou4 Cho    
38 Lu Lu   Luk6 Luk (?)    
39 Mai Mai   Maak6 Mak Muk  
40 Dǒng Tung   Dung2 Tung    
41 Yü (Yu)   Jyu1 or Jyu4? Yu    
42 Hán Han   Hon4 Han    
43 Ren Jen   Jam4 or Jam6? Yam Yum  
44 Jiǎng Chiang Chung Zoeng2 Cheung Chiang  
45 Gu Ku   Gu3 Gu Goo  
46 Zhōng Chung   Zung1 Chung    
47 Fāng Fang   Fong1 Fong    
48 Du Tu   Dou6 To / Do    
49 Dīng Ting   Ding1 Ting Ding  
50 Yaó Yao   Jiu4 Yao    
51 Pān P'an (Pan)   Pun1 Poon    
52 Jiāng Chiang   Goeng1 Geung    
53 Tán T'an (Tan)   Taam4 Tam Tom Hom
54 Qiū Ch'iu (Chiu) Chiou Jau1 Yau    
55 Xiao Hsiao   Ciu3 Chiu    
56 Jīn Chin Kim Gam1 Kam Gum  
57 Jiǎ Chia   Gaa2 Ga    
58 Tián T'ien (Tien)   Tin4 Tin    
59 Cuī Ts'ui (Tsui) Tsuei Ceoi1 Cheui (?)    
60 Chéng Ch'eng (Cheng)   Cing4 Ching    
  1. Inofficiella versioner av Wade-Giles transkription utan diakritiska tecken inom parentes, som det mestadels används idag i Taiwan.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ zhongwen.com – Most common 200 surnames
  2. ^ Lin Yu-tang Chinese-English Dictionary of Modern Usage Pinyin och transkriberingen Jyuping för Kantonesiska
  3. ^ Lin Yu-Tang dictionary Namn för kantonesiskt bruk
  4. ^ Yahoo! Hong Kong Familjenamn i gängse kantonesisk översättning

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

frekvensstudie Taiwan