Kiruna stadsomvandling

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kirunas centrum i september 2017 med Kiirunavaara i bakgrunden. Samtliga byggnader förutom de enstaka som ska flyttas kommer att rivas. Mellan staden och gruvan finns resterna av de upprivna järnvägsspåren och den rivna järnvägsstationen.

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär förflyttande av vissa av Kirunas stadsdelar i Norrbottens län i norra Sverige. Flytten beräknas vara helt klar 2035.[1] Den nya stadskärnan invigdes dock i september 2022.[2] Flytten sker till följd av att gruvbrytningen i fjället Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att stadens centrum skall flyttas till den plats där Tuolluvaara nu befinner sig, cirka 3 kilometer åt österut (67°51′1″N 20°18′2″Ö / 67.85028°N 20.30056°Ö / 67.85028; 20.30056).[3][4]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Förskjutning av marken i den gamla stadsdelen Ön.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.

Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.

Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs allt eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget[när?] avslutad.

Enligt gruvlagen[5] måste gruvbolaget betala ersättning för intrång och annan skada gruvdriften ger. Därför betalar LKAB hela stadsomvandlingen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Nordvästplanen och motstånd[redigera | redigera wikitext]

Det var i slutet av 2003 som LKAB underrättade Kiruna kommun om att markdeformationerna från gruvbrytningen spred sig snabbare än man tidigare trott. Under 2004 gick Kiruna kommun ut med ett pressmeddelande som redogjorde för de förändringar som staden stod inför.

LKAB förespråkade tidigt att staden skulle förläggas åt nordväst, där marken inte ligger i riskområdet. Bolaget anlitade arkitekten Anders Wilhelmson för att skissa på visioner om det nya Kiruna. Han förde bland annat fram idéer om att glasa in det gamla dagbrottet i Luossavaara och anlägga en tropisk regnskog och en året-runt-skidanläggning därunder.

Den 8 januari 2007 beslutade kommunfullmäktige i Kiruna kommun att centrumetableringen ska ske enligt nordvästalternativet.[6] Beslutet skedde dock inte under total politisk enighet. Kirunapartiet reserverade sig och Vänster- och Centerpartiet lade ner sina röster. Beslutet skulle ha tagits redan den 19 december 2006 men sköts upp och omremitterades till kommunstyrelsen.

Den 21 november 2007 offentliggjordes en första, grov skiss av kommunens stadsarkitekt Thomas Nylund, över stadsplanen för nordvästalternativet. Med på skissen fanns ungefärliga placeringar för de byggnader som ska bevaras och flyttas. Samma månad påbörjades en omdragning av avloppsledningarna.[7] I februari 2008 kom ett nytt, mer detaljerat skissförslag över centrumetableringen i nordväst.

Centerpartisten Gunnar Selberg inledde i september 2008 en namninsamling för att få till en folkomröstning rörande stadens framtida utveckling.[8] Den 28 oktober 2008 meddelade LKAB:s styrelse, i samband med beslutet om att anlägga en ny huvudnivå1365 meters djup i Kiirunavaara, att LKAB:s kostnader för stadsomvandlingen i Kiruna uppskattades till omkring 12,5 miljarder kronor och att bolaget skulle komma att stå för dessa.[9] Den 27 november 2008 godkände regeringen projektet att dra om järnvägen runt Kiirunavaara.[10]

I november 2009 beslutade kommunstyrelsen om en revidering av den fördjupade översiktsplanen som sade att den nya staden skulle byggas i nordväst. Stadsflytten var därmed en öppen fråga igen, och kommunen skulle komma att se över alla tänkbara flyttalternativ.

Östplanen[redigera | redigera wikitext]

Gruvstadsparken första etapp under arbete i september 2017. Tidigare hus ersätts med parkmark där de gamla husgrunderna är markerade i marken. Till vänster Hjalmar Lundhbomsgården som väntar på att flyttas.

Den 21 juni 2010 presenterades en skiss på hur Kiruna kan flyttas. Kommunledningen hade enats om att centrum ska växa fram från Kirunas östliga delar mot Tuolluvaara.[11]

I september 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att Kirunas nya centrum ska placeras i öster, mellan Jägarskolan och Tuolluvaara. I september 2011 invigdes också första etappen av Gruvstadsparken,[12] ett område som ska fungera som buffertzon mellan gruva och stad och som ska kunna användas som rekreationsområde för kirunaborna.

Parkens livslängd avgörs av deformationerna från gruvan, parkområdet kommer successivt att flytta sig i takt med deformationerna för att hela tiden vara en buffertzon. Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB och i februari 2011 slöts avtal mellan Kiruna kommun och LKAB som reglerar kostnader och genomförande för omvandling av området från nuvarande verksamhet till parkområde och slutligen industriområde.

Den 12 juni 2014 skrev kommunalråd Kristina Zakrisson (s) och LKAB:s VD Lars-Eric Aaro under det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark etapp 2.[13] Avtalet reglerar LKAB:s ersättning till kommunen för kommunal infrastruktur och mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler samt en snabb uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna, den så kallade "kickstarten". Den totala ersättningen i avtalet är 3,74 miljarder kronor.[källa behövs] I augusti 2012 invigdes den nya järnvägssträckningen bakom Kiirunavaara,[14] det hittills största projektet inom stadsomvandlingen.

Nya Kiruna[redigera | redigera wikitext]

Ny stadskärna[redigera | redigera wikitext]

Kirunas nya centrumområde i Tuolluvaara med stadshuset under uppförande.

Under våren 2012 bjöd Kiruna kommun in till en arkitekttävling[15] om utformningen av Kirunas nya stadskärna. 56 intresseanmälningar kom in, bland dessa valdes tio arkitektteam[16] ut till att delta i tävlingen. Den 26 mars 2013 sa kommunfullmäktige ja till att fortsätta arbetet med det vinnande tävlingsförslaget, Kiruna 4-ever,[17] skapat av White Arkitekter tillsammans med Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape, Vectura Consulting och Evidens BLW. Ansvarig arkitekt Mikael Stenqvist arkitekt SAR/MSA, tillsammans med Ghilardi + Hellsten arkitekter genom ansvarig arkitekt Ellen Hellsten.[18]

Efter tävlingen vidtog arbetet med att ta fram en utvecklingsplan[19] för Kirunas nya stadskärna, i samarbete med det vinnande tävlingsteamet. Den 22 april 2014 antogs utvecklingsplanen[20] av kommunfullmäktige.

Planläggning av den nya centrumkärnan pågår, med fokus på tio kvarter för bostäder, handel, kontor, hotell m.m. runtom det nya stadshuset och torget. Byggprocesser för räddningstjänst, simhall, kulturhus/Folkets Hus, gymnasieskola och grundskola har också startats.[21] Den 1 september 2022 öppnades centrumhandeln i de tre nya galleriorna samt kulturhuset Aurora som bland annat inrymmer stadsbiblioteket.

Nya Kiruna centrum, augusti 2022.

I juni 2021 påbörjades inflyttningen i kvarter 1.[22] De inflyttade är hyresgäster vars bostäder i befintligt centrum påverkats av gruvbrytningen. Förutom bostäder inrymmer kvarter 1 även lokaler för kontor, restauranger och butiker.

Den 3 september 2022 invigdes den nya stadskärnan officiellt vid en invigningsceremoni.[23] Under tre invigningsdagar pågick en mängd evenemang i den nya stadskärnan[24], bland annat vernissage i den nya konsthallen, föreläsningar och musikuppträdanden i stadsbiblioteket, konserter med bland annat Stiftelsen, Pernilla Andersson och David Ritschard, samt dans i stadshuset Kristallen.

Nytt stadshus med länskonstmuseum[redigera | redigera wikitext]

Se även: Kiruna stadshus
Kirunas nya stadshus under uppförande i september 2017.

I november 2012 startades en arkitekttävling för ett nytt stadshus.[25] Fem arkitektteam valdes ut till att ta fram förslag på hur Kirunas framtida stadshus ska se ut. Tävlingen avgjordes i september 2013, då juryn föreslog tävlingsbidraget Kristallen[26] som vinnare, och den 23 september 2013 sa kommunfullmäktige ja till det vinnande förslaget. Bakom förslaget står Henning Larsen Architects A/S i samarbete med WSP Sverige AB, Temagruppen Sverige AB och UiWE.

Under sommaren 2014 startade markarbeten[27] och under hösten 2015 startade byggnationen av det nya stadshuset. Byggnaden uppfördes av Peab.[28][29][30] Under hösten 2018 skedde inflyttningen i Kristallen.[31][32][33][34]

I Kristallen finns även Norrbottens läns konstmuseum beläget.[35]

Byggnader som ska bevaras[36][redigera | redigera wikitext]

Följande byggnader ska bevaras och flyttas till nya områden:

 • B1, Kirunas äldsta byggnad
 • Bläckhornen (eller Bleckhornen) på Bolagsområdet – flyttade juni 2017.
 • Hjalmar Lundbohmsgården – flyttad till Luossavaara augusti 2017
 • Kiruna kyrka och Hjalmar Lundbohms grav
 • Länsmansbostaden – flyttad till nya centrum oktober 2017.
 • B5, den äldsta byggnaden inom bolagsområdet som fortfarande fungerar som bostad - flyttad maj 2017.
 • Ingenjörsvillan – flyttad oktober 2017.
 • Svedbergska huset
 • Gula raden – flyttad oktober 2019
 • 16-mannabostäderna – flyttade oktober 2019
 • Gamla brandstationen
 • Landströmska huset
 • Pekinghuset
 • Frälsningsarmens hus
 • Gamla sjukstugan (Tusen Toner)
 • Delar av Björkbacken
 • Kyrkoherdebostället
 • Delar av SJ-bebyggelsen
 • Jerusalem
 • B226
 • Carl Westmans egnahemsbostäder
 • Cementgjutaren 1
 • Rundradiostationen
 • Vagntipparen

Tidslinje[redigera | redigera wikitext]

Järnvägshotellet, september 2017.
 • 2009 – Ny spillvattenledning färdigställdes[37]
 • 2009 – Den nya järnvägssträckningen förbi Kiirunavaara påbörjades
 • 2011 – Beslut om nya stadskärnans placering i nordost
 • 2011 – Avtal om Gruvstadspark etapp 1[38]
 • 2012 – Järnvägen förbi Kiirunavaara färdigställdes (med tillfällig station)[39]
 • 2013 – Första infrastrukturen för nya stadskärnan färdigställdes
 • 2013 – Sista tåget avgick från gamla Kiruna C[40]
 • 2014 – Avtal om Gruvstadspark etapp 2[41]
 • 2015 – Ny väg 870 (Nikkaluoktavägen) togs i bruk[42]
 • 2017 – Gamla järnvägsstationen revs[43] och stadshusets klockstapel flyttades till sin nya plats.[44]
 • 2018 – Nya stadshuset Kristallen färdigt för inflyttning och används av förvaltningen från augusti.[45]
 • 2019 – Rivning av gamla stadshuset[46][47]
 • 2021 – Inflyttning i de första bostäderna i Kirunas nya centrum[22]
 • 2022 – Officiell invigning av Kirunas nya centrum 1-3 september[48]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Vi flyttar en stad”. samhallsomvandling.lkab.com. https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/vi-flyttar-en-stad/. Läst 21 januari 2023. 
 2. ^ ”Invigning nya Kiruna”. kiruna.se. https://kiruna.se/stadsomvandling/startsida/besokare/invigning-nya-kiruna.html. Läst 21 januari 2023. 
 3. ^ ”Beslut i Kiruna kommunfullmäktige”. 21 september 2011. Arkiverad från originalet den 28 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111028030252/http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Nyheter-Stadsomvandlingen/Kirunas-nya-centrum-placeras-i-oster/. Läst 18 oktober 2011. 
 4. ^ Hans Sternlund (13 september 2013). ”Kristallen blir nytt stadshus i Kiruna”. SVT Nordnytt. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kristallen-blir-nytt-stadshus-i-kiruna. 
 5. ^ Gruvlag (1974:342), 4.kap 4§
 6. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (8 januari 2007). ”Klart med Kirunas flytt”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet den 3 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090203151600/http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=603612&previousRenderType=6. Läst 18 september 2008. 
 7. ^ Jessica Rosengren (23 november 2007). ”Kirunaflytten är igång”. Norrländska Socialdemokraten. http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=3590360. Läst 20 september 2008. 
 8. ^ Åsa Poromaa (22 september 2008). ”Vill folkomrösta om flytten”. Norrbottens-Kuriren. http://www.kuriren.nu/nyheter/vill-folkomrosta-om-flytten-4181593.aspx. Läst 23 september 2008. 
 9. ^ Sandor Berglund (30 oktober 2008). ”Ingen kris här, inte!”. Norrländska Socialdemokraten. http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4111356. Läst 30 oktober 2008. 
 10. ^ ”Regeringen godkänner projekt för ny järnväg förbi Kiruna”. Arkiverad från originalet den 23 juli 2014. https://archive.is/20140723084912/http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/116462. Läst 2 december 2008. 
 11. ^ ”Staden flyttas österut”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=3798145. Läst 8 december 2012. 
 12. ^ ”Gruvstadsparken”. Arkiverad från originalet den 9 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130309201913/http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Gruvstadsparken/. Läst 8 december 2012. 
 13. ^ Alexander Linder (12 juni 2014). ”Historiskt avtal undertecknat i Kiruna”. Sveriges Radio, P4 Norrbotten. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5887983. 
 14. ^ Hans Sternlund (30 augusti 2012). ”Nya järnvägen visades upp i Kiruna”. Norrländska Socialdemokraten. http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=7115473. Läst 8 december 2012. 
 15. ^ ”Kiruna Annonsblad: Stort intresse för arkitekttävlingen”. https://issuu.com/tidning/docs/kiab_v19_12-web/21. Läst 8 december 2012. 
 16. ^ ”Tio tävlande team”. Arkiverad från originalet den 18 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130318073645/http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Arkitekttavling-ny-stadskarna-i-Kiruna/Arkitekttavling-ny-stadskarna/Tio-tavlande-team/. Läst 8 december 2012. 
 17. ^ Hans Sternlund (1 mars 2013). ”Så blir Kirunas nya stadskärna”. SVT Nordnytt. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/vem-vinner. 
 18. ^ ”Kiruna Stadskärna i Kiruna juryutlåtande.pdf”. Kiruna Kommun. 11 mars 2013. https://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/06/T%C3%A4vlingar-2013-Kiruna-stadsk%C3%A4rna-juryutl%C3%A5tande.pdf. Läst 11 maj 2020. 
 19. ^ Simon Eliassonhttp://www.nsd.se/nyheter/kiruna/sa-blir-kirunas-nya-stadskarna-7888727.aspx (7 oktober 2013). ”Så blir Kirunas nya stadskärna”. NSD. 
 20. ^ ”Utvecklingsplan för nya Kiruna”. Arkiverad från originalet den 24 september 2014. https://web.archive.org/web/20140924100135/http://www.kiruna.se/PageFiles/9354/Kiruna%20sammanfattning%20utvecklingsplan%2020140320.pdf?epslanguage=sv. Läst 18 maj 2016. 
 21. ^ ”Kiruna Information - Process igång för fem stora byggprojekt”. Arkiverad från originalet den 11 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160611155302/http://kiruna.se/PageFiles/7249/Kiruna%20Info_nr4_2015-10-20_slutversion.pdf. Läst 18 maj 2016. 
 22. ^ [a b] ”Inflyttning i de första bostäderna i Kirunas nya centrum”. https://www.kirunabostader.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-06-21-inflyttning-i-de-forsta-bostaderna-i-kirunas-nya-centrum.html. Läst 29 juni 2021. 
 23. ^ ”Se den högtidliga invigningen av Kirunas nya centrum”. SVT Norrbotten. 3 september 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/se-den-hogtidliga-invigningen-av-kirunas-nya-centrum. Läst 9 september 2022. 
 24. ^ ”Invigning av nya Kiruna”. https://invigningnyakiruna.se/. Läst 9 september 2022. 
 25. ^ ”Arkitekttävling nytt stadshus”. Arkiverad från originalet den 18 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130318124700/http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Arkitekttavling-ny-stadskarna-i-Kiruna/Arkitekttavling-nytt-stadshus/. Läst 8 december 2012. 
 26. ^ Hans Sternlund (13 september 2013). ”Kristallen blir nytt stadshus i Kiruna”. SVT Nordnytt. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kristallen-blir-nytt-stadshus-i-kiruna. 
 27. ^ Oskar Ahlqvist (4 september 2014). ”Första spadtaget för nya stadshuset”. Norrbottens-Kuriren. http://www.kuriren.nu/nknyheter/forsta-spadtaget-for-nya-stadshuset-7808532.aspx. 
 28. ^ NSD Arkiverad 9 december 2018 hämtat från the Wayback Machine. 8 september 2015
 29. ^ Lkab.com (pressmeddelande) Arkiverad 9 december 2018 hämtat från the Wayback Machine. 8 september 2015
 30. ^ Peab.se
 31. ^ SVT 9 augusti 2018
 32. ^ SVT 28 augusti 2018
 33. ^ Kiruna.se Arkiverad 9 december 2018 hämtat från the Wayback Machine. 2 oktober 2018
 34. ^ samhallsomvandling.lkab.com 14 november 2018
 35. ^ ”Konstmuseet - Startsida”. Konstmuseet. http://konstmuseetinorr.se/. Läst 7 juli 2022. 
 36. ^ ”Projekt i Kiruna”. https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/tidplan-kiruna/projekt-i-kiruna/. Läst 6 mars 2021. 
 37. ^ ”Spillvattenledning - Kiruna kommun”. www.kiruna.se. Arkiverad från originalet den 1 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160601100736/http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Historia--framtid/Spillvattenledning/. Läst 18 maj 2016. 
 38. ^ ”Avtal mellan LKAB och kommunen”. https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/vi-flyttar-en-stad/avtal-med-kommunen/. Läst 29 juni 2021. 
 39. ^ ”Ny järnvägssträckning - Kiruna kommun”. www.kiruna.se. Arkiverad från originalet den 21 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160521081456/http://www.kiruna.se/stadsomvandling/Historia--framtid/Ny-jarnvagsstrackning/. Läst 18 maj 2016. 
 40. ^ Sveriges Radio 30 augusti 2013
 41. ^ ”Civilrättsligt avtal Gruvstadspark 2”. Arkiverad från originalet den 11 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160611160631/http://www.kiruna.se/PageFiles/20363/Avtal%20master%2020140513%20med%20f%C3%B6rs%C3%A4ttssida%20och%20bilagor.pdf?epslanguage=sv. Läst 18 maj 2016. 
 42. ^ ”Ny väg i Kiruna invigd”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/ny-vag-i-kiruna-invigd. Läst 29 juni 2021. 
 43. ^ SVT 9 september 2017
 44. ^ ”Klocktornet har flyttat”. https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/tidplan-kiruna/projekt-i-kiruna/klocktornets-tid-ar-inne-for-flytt/. Läst 29 juni 2021. 
 45. ^ ”Kristallen - Kiruna stadshus och Norrbottens länskonstmuseum”. https://kiruna.se/stadsomvandling/startsida/besokare/ovriga-projekt/kristallen---kiruna-stadshus-och-norrbottens-lanskonstmuseum.html. Läst 6 mars 2021. 
 46. ^ Norrbottens-Kuriren 30 april 2019
 47. ^ Arkitekten.se 9 maj 2019
 48. ^ ”Se den högtidliga invigningen av Kirunas nya centrum”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/se-den-hogtidliga-invigningen-av-kirunas-nya-centrum. Läst 28 september 2022. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]