Klein-Nishinas formel

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Klein-Nishinas formel är en relativistisk korrektion till sannolikhets-uttryck för hur fotoner sprids mot elektroner vid högre frekvenser/energier, som togs fram på 1930-talet av Oskar Klein och japanen Yoshio Nishina.

 \frac{d\sigma}{d\Omega} = \alpha^2 r_c^2 P(E_\gamma,\theta)^2 [P(E_\gamma,\theta) + P(E_\gamma,\theta)^{-1} -1 +  \cos^2(\theta)]/2


Härledning av formeln kräver insikt i kvantelektrodynamik. Formeln anger det totala eller differentiella träffytan för s.k. Comptonspridning av en foton mot en fri elektron i enlighet med Paul Diracs statistiska teori. För låga fotonenergier är träffytan lika med den för Thomsonspridning.