Klenspänning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Installation för klenspänningsutrustning.

Klenspänning (av IEC benämnt som Extra Low Voltage ELV) är enligt tidigare [1] svenska elsäkerhetsbestämmelser en spänning om högst 50 V AC (växelspänning) och 120 V DC (likspänning). I bestämmelser från 2008 nämns inte begreppet klenspänning, bestämmelserna talar i stället om spänningsband I.[2]

Med skyddsklenspänning avses ofta ännu lägre spänningar.

Notera att lågspänningsområdet (0 - 1500 V DC, 0 - 1000 V AC) inkluderar klenspänningsområdet, så en anläggning med klenspänning är även en lågspänningsanläggning per definition.

Klenspänning är i regel ofarlig för vuxna, torra personer som inte hanterar verktyg. Observera dock att exempelvis ett 12 volts bilbatteri, som normalt är helt ofarligt att beröra med en hand på varje batteripol, kan orsaka skada om det kortsluts, till exempel med ett verktyg av metall; helt riskfritt är det alltså inte att arbeta med klenspänning. För klenspänning skall elmateriel av klass III eller bättre användas.[2]

Separation kan åstadkommas med:

 • Skyddsspänningstransformator[3]
 • Batteri[3]
 • Motorgenerator[3]

FELV[redigera | redigera wikitext]

Functional Extra Low Voltage (FELV)

ELV för funktionsändamål i de fall skydd mot elchock vidtagits på annat sätt än genom SELV eller PELV.

Skydd mot direkt beröring skall åstadkommas antingen genom

eller

 • isolering motsvarande den provspänning som krävs för primärkretsen.

Skydd mot indirekt beröring skall åstadkommas antingen genom

 • anslutning av utsatta delar av FELV-kretsen till primärkretsens skyddsledare förutsatt

att skyddsåtgärd som frånkoppling eller skyddsjord är tillämpade på primärkretsen. Detta hindrar inte att en spänningsförande ledare i FELV-kretsen ansluts till skyddsledare i primärkretsen eller

Uttag för FELV skall vara oförväxelbara med stickproppar för andra spänningssystem.[2]

Exempel på FELV-kretsar är sådana som åstadkommer extra låg spänning (ELV) med hjälp av halvledarkomponenter eller en potentiometer.[3]

SELV[redigera | redigera wikitext]

Separated Extra Low Voltage eller ibland även Safety Extra Low Voltage (SELV)

Spänningsförande delar i SELV-kretsar får inte förbindas med jord eller med spänningsförande delar eller skyddsledare hörande till annan krets. Utsatta delar i SELV-kretsar får inte avsiktligt förbindas med

 • jord eller
 • skyddsledare eller utsatt del i annan krets eller
 • främmande ledande del, utom då elektrisk materiel genom sin konstruktion har förbindelse med sådan ledande del. I detta fall skall säkerställas att denna del inte kan anta högre nominell spänning än 50 V AC eller 120 V DC.

Om nominella spänningen är högre än 25 V AC eller 60 V DC skall skydd mot direkt beröring ges genom

 • avskärmningar eller kapslingar som ger ett skydd lägst IP2X eller IPXXB

eller

Ett typiskt exempel på en SELV-krets är en batteriladdare av klass III som matas från en strömkälla av klass II.[3]

PELV[redigera | redigera wikitext]

Protected Extra Low Voltage (PELV)

Om kretsar är jordade och där SELV inte krävs skall Skydd mot direkt beröring åstadkommas genom

 • avskärmningar eller kapslingar som ger ett skydd lägst IP2X eller IPXXB eller
 • betryggande isolering.

Skydd mot direkt beröring enligt ovan är inte nödvändigt om materielen är belägen inom potentialutjämnat område och nominella spänningen inte överstiger nedanstående värden

 • i torra lokaler gäller 25 V AC eller 60 V DC för materiel om det inte kan förväntas att spänningsförande delar kommer i beröring med större del av människokroppen,
 • i alla övriga fall 6 V AC eller 15 V DC.

Jordningen av kretsen kan utföras genom lämplig förbindning inom den matande strömkällan.[2]

Ett typiskt exempel på en PELV-krets är en dator som har en nätdel av klass I.[3]

Krav på beröringsskydd[redigera | redigera wikitext]

Krav på beröringsskydd i klenspänningssystem
Spänning U SELV PELV, torrt utrymme,
inga stora spänningsförande berörbara ytor
PELV i allmänhet
≤ 6 V AC
≤ 15 V DC
Inget Inget Inget [3]
6 - 25 V AC
15 - 60 V DC
Inget Inget IPxxB / IP2x [3]
25 - 50 V AC
60 - 120 V DC
IPxxB / IP2x IPxxB / IP2x IPxxB / IP2x [3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Elsäkerhetsverket. ”ELSÄK-FS 2008:1”. Elsäkerhetsverkets författningssamling. Elsäkerhetsverket. Arkiverad från originalet den 15 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110515120359/http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2008-1.pdf. Läst 24 januari 2011. 
 2. ^ [a b c d e] Elsäkerhetsverket. ”Starkströmsförordning”. Elsäkerhetsverkets författningssamling, Starkströmsföreskrifterna. Elsäkerhetsverket. Arkiverad från originalet den 2 december 2017. https://web.archive.org/web/20171202052542/http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pdf/forordningar/starkstromsforordning_2009.pdf. Läst 12 maj 2017. 
 3. ^ [a b c d e f g h i] multi.fi - Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/2008, (PDF) 2008-12-02 läst 2013-02-14