Klimatanpassning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Klimatanpassning, eller anpassning av samhället till ett föränderligt klimat handlar om att samhällets robusthet och förmåga att hantera klimatförändringarna måste öka, för att undvika kostnader i samband med de pågående klimatförändringarna. Working Group II i FN:s klimatpanel, IPCC, behandlade klimatanpassning i sin senaste rapport från 2014.[1]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Klimat- och sårbarhetsuredningen tillsattes år 2005 för att undersöka och sammanställa Sveriges sårbarhet inför klimatförändringarna. Utredningen gick igenom en rad sektorer som berörs, däribland tekniska försörjningssystem, bebyggd miljö och areella näringar.[2]

SMHI har med hjälp av klimatmodeller tagit fram en rad klimatanalyser och klimatindex som beskriver hur det framtida klimatet kommer att bli i Sverige.[3]

Som en följd av Klimat- och sårbarhetsutredningen gav regeringen en rad olika myndigheter, bland annat SMHI, Boverket, MSB, Livsmedelsverket och SGI, i uppdrag att arbeta med klimatanpassning inom sina ansvarsområden. Sveriges 21 länsstyrelser fick år 2009 uppdraget att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Information om klimatanpassningsarbetet i Sverige samlas på webbportalen Klimatanpassningsportalen [4]

Forskningsrådet Formas, Mistra-SWECIA och FOI är exempel på några organ som finansierar forskning inom klimatanpassningsområdet.[5][6]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ IPCC (2014). Working Group II Report "Impacts Adaptation and Vulnerability". IPCC. https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report/ 
  2. ^ Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007). Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. Statens Offentliga Utredningar. http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334 
  3. ^ ”Klimatanpassningsportalen - Hur förändras klimatet”. SMHI. http://klimatanpassning.se/hur-forandras-klimatet. 
  4. ^ ”Klimatanpassningsportalen”. SMHI. http://klimatanpassning.se. 
  5. ^ ”Klimatförändring”. Forskningsrådet Formas. Arkiverad från originalet den 13 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100813101944/http://www.formas.se/formas_templates/Page____5914.aspx. 
  6. ^ ”Mistra-SWECIA”. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Arkiverad från originalet den 25 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150225120925/http://www.mistra-swecia.se/.