Klimatskepticism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
USA:s president Donald Trump har ifrågasatt om de pågående klimatförändringarna är orsakade av människor och har spritt påståendet att klimatkrisen är ”fake science” och ”fake news”.[1][2]

Klimatskepticism, klimatförnekelse[3] eller klimatförändringsförnekelse är förnekande, avfärdande eller ogrundat tvivel som motsäger vetenskapens konsensus om klimatförändringar, som den exempelvis presenteras i FN-panelen IPCC:s sammanfattande bedömning[a].[4][5]

Bland de frågor som klimatskeptiker tar upp finns sammanblandning mellan klimat och väder,[6] att solen eller naturliga temperaturcykler skulle vara orsaken till temperaturförändringarna,[7][8] att modellerna för att räkna fram förändringarna och temperaturmätningarna inte är tillförlitliga,[9][10] och klimatforskares påståenden om förändringar sker skulle vara falska.[11][4] Enligt forskning från Chalmers är de två största grupperna av klimatförnekare de industrier som producerar olja och högernationalister.[12]En annan grupp är libertarianer som propagerar för mindre regeringsmakt,[13] medan egennytta är en viktig egenskap inom de klimatskeptiska rörelserna.[14] I vissa fall väljer företrädare för olika klimatskeptiska rörelser att validera somlig konsensus, men med tillägget att klimatförändringarna är så pass måttliga att inga genomgripande åtgärder anses nödvändiga. Denna lättare variant av klimatskepticism kallas på engelska för soft climate change denial.[15]

Bakgrund och etymologi[redigera | redigera wikitext]

De första tecknen på att utsläpp från fabriker kunde orsaka temperaturförändringar presenterades av kemisten Svante Arrhenius i slutet på 1800-talet,[16] vilket fick uppmärksamhet, men inte stora effekter.[17] Sedan dess har den vetenskapliga konsensusen förändrats, och 1998 bildades den internationella panelen IPCC[18] för att sammanställa forskningsresultat om klimatförändringar. En systematisk översikt gjord 2013 visade att 97 procent av 12 000 avhandlingar om klimatförändring stödde tesen om att förändringarna verkligen äger rum och beror på människor.[19][20][21] Senare undersökningar har visat att andelen snarare ligger högre (upp till 99,9 procent), och att jämförelser med teorin om plattektonik visar att avhandlingar inte tar upp självklarheter.[22][20]

Termen skepticism har använts sedan antiken för att visa på att det är omöjligt att vara fullständigt säker på kunskap, eller för att ifrågasätta sådant som påstår sig vara fakta.[23] Många av dem som ifrågasätter klimatförändringarna använder därför klimatskeptiker om sig själva.[24][25][26][14] Bland de grupper som använder termen om sig själva finns vetenskapliga skeptiker, men också de som ifrågasätter evolutionsteorin, vacciner och vetenskap i allmänhet.[27][28][29][30] Därför används ibland klimatförnekare (som på grund av likheten med förintelseförnekare fått visst motstånd[23]).[31][32][33]

Ståndpunkter[redigera | redigera wikitext]

En amerikansk undersökning visade att det finns klimatskeptiker som är helt eller delvis skeptiska till den vetenskapliga teorin om att det huvudsakligen är människans utsläpp av växthusgaser som ligger bakom den globala uppvärmningen av jordens klimat. I vissa fall ställde man sig skeptisk även till att jorden överhuvudtaget genomgår en uppvärmning, medan det i andra fall var så att klimatskeptiker inte alls ifrågasatte att de mänskliga utsläppen av koldioxid påverkade klimatet. En del klimatskeptiker tror inte på teorin att människans utsläpp av koldioxid i jordens atmosfär ökar temperaturen,[34] eller att människan alls kan påverka klimatet i mätbar utsträckning men de flesta anser att växthuseffekten är reell, om än inte alarmerande. Klimatskeptiker i allmänhet är inte generellt mot vetenskap, eller tror på konspirationsteorier, men såväl klimatskeptiker som klimatalarmister förekom i denna undersökning.

Antal[redigera | redigera wikitext]

Det är oklart hur stor andel av mänskligheten som anser sig vara klimatskeptiker, även om vissa studier har gjorts. Enligt boken Klimatkoden (2009) var cirka åtta procent av den svenska befolkningen klimatskeptiker[35], och menar att klimatfrågan helt eller delvis är en trend som kommer att passera. Många försöker aktivt övertyga andra att inte gå på vad de kallar för "klimatbluffen".[35] Andelen klimatskeptiker varierar mellan olika länder. I USA trodde 2010 46% av amerikanerna att klimatförändringar inte orsakas av människor utan av sådant som förändrad solaktivitet eller vulkanutbrott.[36] Enligt en undersökning från 2011 kan 7 procent av USA:s befolkning betraktas som klimatskeptiker.[37]

Bland klimatforskare finns det mycket få klimatskeptiker. Enligt en amerikansk studie, publicerad 2010 i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, stödjer 97–98 procent av de forskare som publicerar flest vetenskapliga artiklar de etablerade slutsatserna om global uppvärmning. Omkring 2,5 procent av de 200 främst rankade klimatforskarna (det vill säga de med allra flest publicerade forskningsartiklar) utgjordes 2010 av "skeptiker".[38]

Enligt Pollingreport (april 2019) anser 22 procent av amerikanerna att "global warming" har naturliga orsaker, 7 procent anser att det inte är någon global uppvärmning och 62 procent anser att uppvärmningen beror på mänsklig aktivitet.[39]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Över 97 procent av forskare verksamma i Sverige, som aktivt arbetar med klimatfrågan, ansåg 2010 att det är bevisat att den globala uppvärmningen pågår och att det är människan som står bakom den.[40]

En granskning gjord av Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 visar att mellan 2009 och 2010 hade endast fem artiklar som ifrågasätter att människan står bakom klimatförändringen publicerats i vetenskapliga tidskrifter, av sammanlagt 8 000 publicerade forskningsartiklar om klimatförändring.[40] Genom sökningen i ISI-databasen erhölls 87 forskare verksamma i Sverige som publicerat forskningsartiklar sedan 2009. Av dessa 87 forskare har 69 besvarat frågorna i undersökning. Dessa 69 utgör således svarsunderlaget i undersökningen. Forskarna fick frågorna (i enkätform) som de sedan besvarade. Svarsfrekvensen i den frivilliga enkäten var 79,3 procent (69 av 87 utvalda forskare svarade).[41]

Inställningen till klimatskepticism visar i en undersökning utförd av Sifo 2018 på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.[42]

 • 15 procent instämde inte alls i uttalandet "Jag oroar mig för hur klimatförändringarna kommer att påverka min framtid. 20 procent var män och 11 procent var kvinnor
 • 5 procent instämde helt och hållet i uttalandet "Jag tycker att klimatoron är överdriven".
 • 6 procent instämde helt och hållet i uttalandet "Klimatförändringarna berör mig inte"
 • 35 procent svarade nej på frågan "Anser du att de klimatförändringar som redan ägt rum påverkar ditt liv idag?"
 • 15 procent svarade "Inte alls" på frågan "Hur tror du att klimatförändringarna påverkar din livsstil om 20 år?"

En undersökning gjord av EU, Standard Eurobarometer 90 hösten 2018[43] gav detta resultat:

 • 46 procent av svenskarna anser att klimatfrågan är den viktigaste för EU. Genomsnittet för EU är 16 procent.
 • 59 procent anser att EU ska bekämpa den globala uppvärmningen. EU-snittet är 36 procent.

Klimatskeptiker menar att de som är skeptiska inte tillåts publicera sina forskningsresultat.[44]

Kampanjer[redigera | redigera wikitext]

Flera kampanjer har startats av klimatskeptiker för att visa på alternativa åsikter inom forskarvärlden om den globala uppvärmningen.

 • En av de mer kända är Oregonpetitionen som omkring år 2007 samlade drygt 30 000 underskrifter från bland annat amerikanska akademiker, varav drygt 9 000 med doktorsavhandling, bakom påståendet att det inte finns övertygande bevis om att människans utsläpp av växthusgaser kommer leda till en katastrofal global uppvärmning.[45] Petitionen har kallats en politisk kampanj, och har fått kritik för sin bristande kontroll av signaturerna.[46]
 • I Sverige har i slutet av 2008 Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen skrivit ett öppet brev vars innehåll går ut på att det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.[47]
 • Den tyske lobbyisten och förläggaren Holger Thuß och den pensionerade professorn i geofysik Friedrich-Karl Ewert skrev 2009 ett öppet brev till Angela Merkel där de tar avstånd från vad de menar är "klimatalarmister". Brevet samlade underskrifter från fler än 60 forskare inom bland annat metallurgi, kemi, biologi, med mera.[48]
 • Inför FN:s klimatmöte i New York 2019 presenterade ett nytt, globalt forskarnätverk med 500 påstådda klimatforskare från 24 länder presenterat en deklaration[49][50] som hävdade att det inte existerar något ”klimatnödläge”. Bland de drygt 500 undertecknarna finns Susan Crockford, Kanada, Valentina Zharova, UK, Peter Ridd, Australien samt Richard Lindzen, Tim Ball och Willie Soon, USA. Bland svenska undertecknare kan nämnas Nils-Axel Mörner, Gösta Pettersson och Hans Jelbring.[51] En bakgrundskontroll av Australian Broadcasting Corporation visade att majoriteten av de 75 australiska undertecknarna hade sin profession inom andra områden än miljö och klimatvetenskap, att mindre än 19 procent hade akademisk grad eller vetenskaplig publicering, samt att många hade anknytningar till den australiska gruvindustrin.[52]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems.", ur IPCC:s sammanfattning, IPCC, läst 5 maj 2019

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Pinillos, N. Ángel (26 november 2018). ”Opinion | Knowledge, Ignorance and Climate Change” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2018/11/26/opinion/skepticism-philosophy-climate-change.html. Läst 5 maj 2019. 
 2. ^ CNN, Brandon Miller. ”Trump tweets climate change skeptic in latest denial of science”. CNN. https://www.cnn.com/2019/03/12/us/trump-climate-change-tweet-patrick-moore/index.html. Läst 5 maj 2019. 
 3. ^ ”klimatförnekelse”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klimatf%C3%B6rnekelse. Läst 11 augusti 2020. 
 4. ^ [a b] ”Arguments from Global Warming Skeptics and what the science really says”. Skeptical Science. https://skepticalscience.com/argument.php. Läst 5 maj 2019. 
 5. ^ Schmidt Charles W. (2010-12-01). ”A Closer Look at Climate Change Skepticism”. Environmental Health Perspectives 118 (12): sid. A536–A540. doi:10.1289/ehp.118-a536. PMID 21123146. PMC: PMC3002211. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.118-a536. Läst 5 maj 2019. 
 6. ^ ”Forecast: flurries of shivering climate-change deniers” (på amerikansk engelska). Bulletin of the Atomic Scientists. 29 januari 2019. https://thebulletin.org/2019/01/forecast-flurries-of-shivering-climate-change-deniers/. Läst 5 maj 2019. 
 7. ^ ”Is the Sun causing global warming?”. Climate Change: Vital Signs of the Planet. https://climate.nasa.gov/faq/14/is-the-sun-causing-global-warming. Läst 5 maj 2019. 
 8. ^ ”Natural Climate Cycles | Climate Change Resource Center”. www.fs.usda.gov. Arkiverad från originalet den 5 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190505160041/https://www.fs.usda.gov/ccrc/climate-basics/climate-primer/natural-climate-cycles. Läst 5 maj 2019. 
 9. ^ ”Factcheck: Climate models have not 'exaggerated' global warming” (på engelska). Carbon Brief. 20 september 2017. https://www.carbonbrief.org/factcheck-climate-models-have-not-exaggerated-global-warming. Läst 5 maj 2019. 
 10. ^ ”How reliable are climate models?”. Skeptical Science. https://skepticalscience.com/climate-models.htm. Läst 5 maj 2019. 
 11. ^ Nace, Trevor. ”Arctic Sea Ice Is Growing Faster Than Before, But There's A Catch” (på engelska). Forbes. https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/12/10/arctic-sea-ice-is-growing-faster-than-before-but-theres-a-catch/. Läst 5 maj 2019. 
 12. ^ ”Climate change denial strongly linked to right-wing nationalism | Chalmers”. www.chalmers.se. https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Climate-change-denial-strongly-linked-to-right-wing-nationalism.aspx. Läst 5 maj 2019. 
 13. ^ Collomb, Jean-Daniel (2014-01-02). ”The Ideology of Climate Change Denial in the United States” (på franska). European journal of American studies 9 (9-1). doi:10.4000/ejas.10305. ISSN 1991-9336. http://journals.openedition.org/ejas/10305. Läst 5 maj 2019. 
 14. ^ [a b] ”Klimatskeptiker drivs av egennytta - Debattartiklar - Naturvetarna”. www.naturvetarna.se. Arkiverad från originalet den 5 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190505160042/https://www.naturvetarna.se/vi-jobbar-for/publicerat-fran-naturvetarna/debattartiklar/Klimatskeptiker-drivs-av-egennytta/. Läst 5 maj 2019. 
 15. ^ ”Why Is It Called Denial?”. National Center for Science Education. 15 januari 2016. https://ncse.ngo/why-it-called-denial. Läst 1 juli 2022. 
 16. ^ Uppenbrink, Julia (1996-05-24). ”Arrhenius and Global Warming” (på engelska). Science 272 (5265): sid. 1122–1122. doi:10.1126/science.272.5265.1122. ISSN 0036-8075. https://science.sciencemag.org/content/272/5265/1122. Läst 5 maj 2019. 
 17. ^ ”Climate Change First Became News 30 Years Ago. Why Haven’t We Fixed It?”. Magazine. 21 juni 2018. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/07/embark-essay-climate-change-pollution-revkin/. Läst 5 maj 2019. 
 18. ^ Oreskes, Naomi (2004-12-03). ”The Scientific Consensus on Climate Change” (på engelska). Science 306 (5702): sid. 1686–1686. doi:10.1126/science.1103618. ISSN 0036-8075. PMID 15576594. https://science.sciencemag.org/content/306/5702/1686. Läst 5 maj 2019. 
 19. ^ ”The Scientific Consensus on Climate Change | Institute for Sustainable Energy”. www.bu.edu. https://www.bu.edu/ise/2018/11/13/the-scientific-consensus-on-climate-change/. Läst 5 maj 2019. 
 20. ^ [a b] ”The 97% consensus on global warming”. Skeptical Science. https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm. Läst 5 maj 2019. 
 21. ^ ”Scientific Consensus: Earth's Climate is Warming”. Climate Change: Vital Signs of the Planet. https://climate.nasa.gov/scientific-consensus. Läst 5 maj 2019. 
 22. ^ Nuccitelli, Dana (3 maj 2017). ”Is the climate consensus 97%, 99.9%, or is plate tectonics a hoax? | Dana Nuccitelli” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/may/03/is-the-climate-consensus-97-999-or-is-plate-tectonics-a-hoax. Läst 5 maj 2019. 
 23. ^ [a b] Brettschneider, Brian. ”Climate Change Skeptic Or Denier?” (på engelska). Forbes. https://www.forbes.com/sites/brianbrettschneider/2018/08/03/climate-change-skeptic-or-denier/. Läst 5 maj 2019. 
 24. ^ ”23 smarta svar att ge till alla klimatskeptiker”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/23-smarta-svar-att-ge-till-alla-klimatskeptiker/. Läst 5 maj 2019. 
 25. ^ ”Klimatskeptiker på KTH | KTH”. www.kth.se. Arkiverad från originalet den 10 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190510125306/https://www.kth.se/social/group/klimatskeptiker-pa-k/. Läst 5 maj 2019. 
 26. ^ ”Varför är jag klimatskeptiker?”. DET GODA SAMHÄLLET. 2 november 2018. https://detgodasamhallet.com/2018/11/02/varfor-ar-jag-klimatskeptiker/. Läst 5 maj 2019. 
 27. ^ Kreidler, Marc (5 december 2003). ”Abuses of Skepticism | Skeptical Inquirer” (på amerikansk engelska). https://skepticalinquirer.org/exclusive/abuses_of_skepticism/. Läst 5 maj 2019. 
 28. ^ ”Deniers Are Not Skeptics, Know The Difference” (på engelska). Futurism. https://futurism.com/deniers-not-skeptics-difference. Läst 5 maj 2019. 
 29. ^ Raptor, The Original Skeptical (1 april 2019). ”Scientific skepticism – the anti-vaccine zealots regularly misuse the term” (på amerikansk engelska). Skeptical Raptor. https://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/proper-definition-anti-vaccine-zealots-misuse/. Läst 5 maj 2019. 
 30. ^ ”Let's get this right: Those who reject reality are Deniers, NOT Skeptics”. JREF. http://web.randi.org/2/post/2014/12/lets-get-this-right-those-who-reject-reality-are-deniers-not-skeptics.html. Läst 5 maj 2019. 
 31. ^ ”Klimatförnekare”. Vetenskap och Folkbildning. https://www.vof.se/skepdic/klimatfornekare/. Läst 5 maj 2019. 
 32. ^ ”LEDARE: Så tystar man en klimatförnekare”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/6nay8L. Läst 5 maj 2019. 
 33. ^ ”Så känner du igen en klimatförnekare”. Borås Tidning. 13 oktober 2018. Arkiverad från originalet den 5 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190505071559/http://www.bt.se/insandare/sa-kanner-du-igen-en-klimatfornekare/. Läst 5 maj 2019. 
 34. ^ Bob M Carter. ”Professor Bob M Carter torpedoes the scientific consensus on the climate HOAX”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120165101/http://ssqare.com/ssqare/YtVideo/Index?videoId=JpfMM3bVbhQ. Läst 20 januari 2015. 
 35. ^ [a b] Klimatkoden av Pär Holmgren och Jessica Cederberg Wodmar
 36. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 september 2018. https://web.archive.org/web/20180928044019/http://effektmagasin.se/halva-usa-fornekar-klimathotet/. Läst 4 augusti 2011. 
 37. ^ Anthony A. Leiserowitz (2005). ”American Risk Perceptions: Is Climate Change Dangerous?”. Risk Analysis 25 (6): sid. 1433-1442. doi:10.1111/j.1540-6261.2005.00690.x. http://anthonyleiserowitz.com/pubs_assets/AmericanRiskPerceptions.pdf. Läst 3 oktober 2011. 
 38. ^ Anderegg, William R L; Prall, James W.; Harold, Jacob; Schneider, Stephen H. (2010). ”Expert credibility in climate change”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107 (27): sid. 12107–9. doi:10.1073/pnas.1003187107. PMID 20566872. PMC: 2901439. Arkiverad från originalet den 18 juli 2022. https://web.archive.org/web/20220718171726/https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1003187107. Läst 17 augusti 2022. ”(i) 97–98% of the climate researchers most actively publishing in the field surveyed here support the tenets of ACC [Anthropogenic Climate Change] outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and (ii) the relative climate expertise and scientific prominence of the researchers unconvinced of ACC are substantially below that of the convinced researchers.”. 
 39. ^ ”Environment”. http://www.pollingreport.com/enviro.htm. Läst 4 maj 2019. 
 40. ^ [a b] ”Marginellt vetenskapligt stöd för klimatskeptiker”. Sveriges Television. 16 april 2010. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/marginellt-vetenskapligt-stod-for-klimatskeptiker. 
 41. ^ ”SVT:s enkät om klimatet och IPCC”. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svt-s-enkat-om-klimatet-och-ipcc. Läst 3 maj 2019. 
 42. ^ ”WWFs Klimatbarometer 2018 & Sifo-undersökning”. https://www.wwf.se/dokument/klimatbarometern-2018-sifo-undersokning/. Läst 3 maj 2019. 
 43. ^ ”European Commission Public Opinion Sweden”. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215?CFID=15653652&CFTOKEN=b516e62f06eb59ea-9B4711F7-0F81-5498-A60FDA921D1F56F7. Läst 3 maj 2019. 
 44. ^ ”Klimatskeptiska forskare få och lågt rankade”. Sveriges Television. 22 juni 2010. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatskeptiska-forskare-fa-och-lagt-rankade. 
 45. ^ Frederick Seitz et al (August 2007). ”Global Warming Petition Project”. http://www.petitionproject.org/. Läst 3 oktober 2011. 
 46. ^ ”FACT CHECK: Did 30,000 Scientists Declare Climate Change a Hoax?” (på amerikansk engelska). Snopes.com. https://www.snopes.com/fact-check/30000-scientists-reject-climate-change/. Läst 2 juli 2021. 
 47. ^ Lars Bern med flera (17 december 2008). ”20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet”. Newsmill. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.vn/20120525135827/http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/17/vetenskapen-ar-inte-enig-om-klimatlarmen?page=2%2F. Läst 5 januari 2019. 
 48. ^ Prof. Dr.rer.nat. Friedrich-Karl Ewert, Dr. Holger Thuß (26 juli 2009). ”Klimawandel: Offener Brief an Kanzlerin Merkel - "Temperaturmessungen ab 1701 widerlegen anthropogen verursachte Temperaturschwankungen"”. http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/klimawandel-offener-brief-an-kanzlerin-merkel-temperaturmessungen-ab-1701-widerlegen-anthropogen-verursachte-temperaturschwankungen/. Läst 5 oktober 2011. 
 49. ^ Guus Berkhout (23 september 2019). ”There is no climate emergency - letter to UN”. Ambassadors of the European Climate Declaration. https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf. Läst 6 augusti 2020. 
 50. ^ ”There is no climate emergency - European Climate Declaration”. European Climate Declaration. 26 september 2019. https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf. Läst 6 augusti 2020. 
 51. ^ Ingemar Nordin (kontaktperson CLINTEL Sverige) (29 september 2019). ”Inget klimatnödläge, säger 500 experter”. Press Release från CLINTEL - Climate Intelligence Foundation. http://www.mynewsdesk.com/material/pressrelease/2925638/download?resource_type=resource_attached_pdf_document. Läst 6 augusti 2020. 
 52. ^ Matt Martino (27 februari 2020). ”Who are the 75 Australian 'scientists and professionals' who say there is no climate emergency?”. ABC - Australian Broadcasting Corporation. https://www.abc.net.au/news/2020-02-27/who-are--scientists-professionals-who-say-no-climate-emergency/11734966?nw=0. Läst 6 augusti 2020.