Kloretan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kloretan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Kloretan
Övriga namn Etylklorid, Kloren
Kemisk formel C2H5Cl
Molmassa 64,514 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 75-00-3
SMILES CCCl
Egenskaper
Densitet 2,884 g/cm³
Löslighet (vatten) 5,74 g/l
Smältpunkt -138,3 °C
Kokpunkt 12,3 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
2
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kloretan eller etylklorid är en halogenalkan med formeln C2H5Cl.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Kloretan framställs industriellt genom klorering av etylen (C2H4) med saltsyra med aluminiumklorid som katalysator vid 130 – 250 °C.

Tidigare tillverkades kloretan av etanol och saltsyra eller etan och klorgas, men dessa processer är inte lika effektiva.

Kloretan bildas också som en biprodukt från tillverkning av polyvinylklorid.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Under största delen av 1900-talet har kloretan använts för tillverkning av tetraetylbly som används som blytillsats i bensin.

Kloretan har också använts för att tillverka etylbensen, som köldmedium i värmepumpar och kylskåp.

Idag används kloretan i någon större utsträckning bara för att tillverka etylcellulosa, ett förtjockningsmedel för målarfärg, kosmetika och dylikt.

Se även[redigera | redigera wikitext]