Kolkraftverk

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kolkraftverk i Tyskland

Ett kolkraftverk är ett kondenskraftverk, som producerar el genom förbränning av kolbränslen. Värmen från förbränningen används till att förånga vatten och ångan driver en ångturbin, som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet. Mindre anläggningar använder ofta roster, medan man i större anläggningar använder pulverbrännare eller fluidiserade bäddar.

Anledningen till att man pulveriserar kolet är att göra det mer "explosivt", vilket gör att kolet kan brinna mer effektivt och i en högre temperatur.

Kolkraftverkets miljöpåverkan beror på kolets renhetsgrad och den förbrännings- och rökgasreningsteknik som tillämpas. Stora halter av bland annat svaveldioxid och koldioxid bildas. Om de släpps ut i luften, orsakar de surt regn och global uppvärmning. Mycket av föroreningarna kan renas bort med modern reningsteknik, men rening av koldioxid ligger bara på försöksstadiet än så länge.

Det kol som används i svenska kraftverk är stenkol. Brunkol används på grund av sitt lägre energiinnehåll endast i anläggningar i anslutning till brunkolsgruvor. Kolkraft betraktas inte som miljövänlig i förhållande till vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Den totala användningen av fossila bränslen uppgår till 30% av den totala energiproduktionen.[1] Energibolaget Vattenfall, helägt av svenska staten, har dock ett flertal kolkraftverk. 46 procent av Vattenfalls energiproduktion består av fossila bränslen, till största delen kolkraftverk. Majoriteten av dessa finns utanför Norden eftersom förbränningen av kol ger stora utsläpp vilket Sverige vill undvika.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kolinstitutet

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/