Kollektivtrafik i Tvåstad

Från Wikipedia

Kollektivtrafiken i Tvåstad, där Tvåstad är benämningen på Trollhättan och Vänersborg, består huvudsakligen av busstrafik. Västtrafik agerar ensam som trafikhuvudman. I maj 2003 beslutade kommunerna att bidra till en gemensam kollektivtrafik.[1] De två städerna har mycket gemensamt, såsom sjukhus, köpcentrum med mera. Dessutom bidrar industrierna i Trollhättan till att många pendlar från Vänersborg. Detta resulterade i att man slog ihop kollektivtrafiken för att underlätta resandet.

Trafiken i Tvåstad[redigera | redigera wikitext]

Stomlinjer i Trollhättan[redigera | redigera wikitext]

I Trollhättan finns det fyra stomlinjer som tillsammans täcker stora delar av staden. De är uppbyggda så att de startar i en yttre stadsdel, går in genom stadskärnan via Trollhättans resecentrum och Drottningtorget som fungerar som nav i trafiken. Därefter fortsätter de ut till en annan yttre stadsdel. Linjerna har generellt två avgångar i timmen förutom under rusningstid då linje 24 har sex avgångar i timmen, mot kvarts- eller 20-minuterstrafik annars. Linje 23 passerar inte Resecentrum men trafikerar Drottningtorget.

Linje Skyltad sträckning Detaljerad sträckning Hållplatser Restid Turtäthet vardagar
21 Sandhem - Drottningtorget - Skoftebyn Hojum - Sandhem - Stavre - Drottningtorget - Skoftebyn 31 36 min 15-30 min
22 Halvorstorp - Drottningtorget - Strömslund Halvorstorp - Dannebacken - Hjulkvarn - Drottningtorget - Källstorp - Strömslund - Torsred 21 26 min 15-30 min
23 Drottningtorget - Kronogården -Drottningtorget Drottningtorget - Hjortmossen - Karlstorp - Kronogården - Karlstorp - Hjortmossen - Drottningtorget 20 24 min 30 min
24 Lextorp - Drottningtorget - Sylte Lextorp - Kronogården - Tingvalla - Drottningtorget - Karlstorp - Eriksro - Sylte 32 40 min 10-15 min

Linjer i Vänersborg[redigera | redigera wikitext]

Vänersborg har inga stomlinjer på samma sätt som Trollhättan. Istället samverkar linjer som har en sträckning utanför staden till att gå igenom stadsdelar och på så sätt täcker de upp staden. Linjerna avgår två gånger i timmen men kan även ha fyra avgångar på högtrafikerade linjer under rusningstid.

Linje Sträckning Detaljerad sträckning Hållplatser Restid Turtäthet vardagar
61 Centrum - Korseberg → mot Trollhättan Resecentrum - Torget - Torpa - Korseberg 14 13 min 30 min
62 Nordkroken - Vargön - Torget - Öxnered → mot Trollhättan Nordkroken - Vargön - Mariedal - Resecentrum - Torget - Blåsut - Öxnered 41 44 min 30 min
64 Resecentrum - Onsjö Resecentrum - Nabbensberg - Onsjö 16 15 min 30 min
65 Restad gård - Torget - Korseberg → mot Trollhättan Restad gård - Mariedal - Torget - Resecentrum - Korseberg 26 23 min 15-30 min
66 Resecentrum - Vargön → mot Trollhättan Resecentrum - Torget - Holmängen - Vargön 24 27 min 30 min (uppehåll mitt på dagen)

Tvåstadstrafik[redigera | redigera wikitext]

Mellan Trollhättan och Vänersborg finns det fyra linjer som förutom att trafikera städerna även binder samman mindre orter och andra intressanta platser. Linje 61 fungerar som stadsbuss i Trollhättan då den passerar stadsdelarna Björndalen och Skogshöjden. Den ansluter även till länssjukhuset NÄL. Linje 62 går från Vänersborg via Öxnered järnvägsstation och Trestad Center som är ett nav för länsbussar, till Trollhättan. Linje 65 går mellan städerna via Överby köpcentrum och i Vänersborg utgör den en del av stomlinjenätet. Slutligen linje 66 som till skillnad från sina systerlinjer sträcker sig på öster sida om Göta älv. Här passerar den mindre orter inklusive Vargön.

Vid vissa tider går även linjerna 61, 65 och 66 till Stallbacka industriområde och är ett alternativ till industrilinjerna då de har fler avgångar på dygnet.

Linje Sträckning Hållplatser Restid Turtäthet vardagar
61 Stallbacka - Trollhättan - NÄL - Vänersborg 46 56 min 30 min
62 Nordkroken - Vargön - Vänersborg - Öxnered - NÄL - Trollhättan 58 72 min 30 min
65 Restad gård - Vänersborg - Överby - Trollhättan 34 42 min 15-30 min
66 Vänersborg - Vargön - Stallbacka - Trollhättan 29 38 min 30 min (uppehåll mitt på dagen)

Industrilinjerna[redigera | redigera wikitext]

En viktig del av Vänersborgs och speciellt Trollhättans näringsliv är Volvo Aero som är belägen på Stallbackas industriområde. För att underlätta det kollektiva resandet till och från arbetet finns det ett antal linjer vars avgångar anpassas efter skiftbytena. Dessa linjer går direkt från stadsdelarna till Stallbacka och på så sätt slipper man byta linje vid naven.

Från Trollhättan[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträckning Hållplatser Restid
31 Skoftebyn - Karlstorp - Stallbacka - Hedeäng 24 36 min
32 Lextorp - Kronogården - Stallbacka - Norra Porten 19 30 min
34 Halvorstorp - Sandhem - Stallbacka 19 20 min
35 Trollhättan Resecentrum - Stallbacka - Norra Porten 10 15 min
37 Kronogården - Hjortmossen - Stallbacka 30 30 min

Från Vänersborg[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträckning Hållplatser Restid
38 Vänersborg - Onsjö - Stallbacka - Halvorstorps ind. omr. 45 55 min
39 Öxnered - Vänersborg - Vargön - Stallbacka 34 37 min

Servicelinjerna[redigera | redigera wikitext]

Servicelinjerna är tre linjer som endast finns i Trollhättan. Linjerna är ett komplement till stomlinjerna med samma slutdestinationer fast skillnaden är att de har en längre sträckning som oftast går in i stadsdelarna istället för igenom dem och passerar äldreboenden etc. för att underlätta för äldre, handikappade eller andra med begränsad rörlighet. Även om linjerna är lämpade för dessa persongrupper så är de ändå tillgängliga för alla.

Linje Skyltad sträckning Detaljerad sträckning Hållplatser Restid
51 Bäckelyckeparken - Stavre - Drottningtorget Dannebacken - Stavre - Hojum - Stavre - Tingvalla - Drottningtorget 28 25 min
52 Sylte - Kronogården - Drottningtorget Sylte - Kronogården - Karlstorp - Hjortmossen - Drottningtorget 25 25 min
53 NÄL - Överby - Drottningtorget NÄL - Skogshöjden - Överby - Björndalen - Källstorp - Drottningtorget 25 min

Övriga linjer[redigera | redigera wikitext]

Det finns en del andra linjer som har ett begränsat antal avgångar. Dessa är till för pendlare till framförallt sjukhuset NÄL men även andra destinationer.

Linje Sträckning Hållplatser Restid
42 Halvorstorps ind. omr. - Drottningtorget 16 12 min
44 Trollhättan - Halvorstorp - Vargön - Vänersborg 31 30 min
45 Resecentrum - NÄL (Direktbuss) 2 15 min
46 Halvorstorp - Stavre - Drottningtorget 15 10 min
47 Skoftebyn - Kronogården - Drottningtorget - NÄL 42 40 min
48 Nordkroken - Vargön - Vänersborg - Öxnered - NÄL 54 50 min
49 Vänersborg - Onsjö - NÄL 33 28 min

Nattlinjer[redigera | redigera wikitext]

Vid sena timmar eller natt slutar många linjer att gå. Då ersätts de av nattlinjerna som täcker upp stomlinjer såväl som linjerna mellan städerna. På dessa turer gäller en dyrare nattaxa.

Linje Sträckning Hållplatser Restid
91 Vänersborg - Onsjö - Skogshöjden - Trollhättan 48 40 min
92 Öxnered - Vänersborg - Vargön - Trollhättan 54 55 min
93 Strömslund - Drottningtorget - Lextorp - Sylte 54 55 min

Fjärrtrafik[redigera | redigera wikitext]

Ett av Västtrafiks regionaltåg på Trollhättans station

Expressbuss[redigera | redigera wikitext]

Från Vänersborgs och Trollhättans Resecentrum avgår det expressbussar till ett antal destinationer. En del tillhör Västtrafik och går inom länet och andra är privata och går på längre avstånd.

Tåg[redigera | redigera wikitext]

I Tvåstad finns det fyra järnvägsstationer: Trollhättan, Vänersborg, Öxnered och Vargön. Från de tre förstnämnda går det en linje mot Älvängen och Göteborg. Från Öxnered och Trollhättan går ytterligare tåg mot Göteborg samt fjärrtåg mot Karlstad och Oslo. Från Öxnered, Vänersborg och Vargön kan man även ta tåg på Älvsborgsbanan, till Uddevalla respektive Varberg via Herrljunga och Borås. Det finns X2000-avgångar från Uddevalla via Vänersborg till Stockholm.[2]

Flyg[redigera | redigera wikitext]

Tvåstad har en gemensam flygplats kallad Malöga flygplats eller Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Härifrån går det en linje till Stockholm-Bromma som drivs av Golden Air. Det finns inte någon busslinje till Malöga-flygplatsen, utan man är hänvisad till taxi, egen bil eller hyrbil. De som vill flyga utomlands söderut brukar använda främst flygplatsen Göteborg-Landvetter.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]